Metrowerks CodeWarrior

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Metrowerks CodeWarrior - NA

Phần mềm Metrowerks CodeWarrior

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Metrowerks CodeWarrior là phần mềm gì?

Metrowerks CodeWarrior là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Metrowerks CodeWarrior là Version NA (cập nhật NA)

Các Metrowerks CodeWarrior là một nền tảng cho các nhà phát triển phần mềm tạo ra các ứng dụng. Nó đã phát hành đối với một số hệ điều hành, bao gồm Windows và Linux, nhưng cho là phiên bản đáng chú ý nhất được rằng phát hành cho người dùng của hệ thống Mac, đặc biệt là hệ thống Mac bằng cách sử dụng kiến ​​trúc PowerPC. Phiên bản này đã đặc biệt thành công vì nó outclassed nhất của đối thủ cạnh tranh của nó, đặc biệt là khi nó đến khả năng biên dịch: ngay cả Hội thảo Macintosh Programmer của, ví dụ, rớt lại phía sau việc phát hành CodeWarrior khi nó đến để hoàn thành mã sản phẩm compilation.The thay đổi khi nó đến dưới một công ty khác do sự mua lại: thay vì phục vụ như một công cụ phát triển cho người dùng của hệ thống máy tính để bàn, trọng tâm mới của các nhà phát triển của sản phẩm dẫn đến nó ngày càng trở nên một công cụ để phát triển ứng dụng trên hệ thống nhúng để thay thế. Sự gia tăng của cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là cho các hệ thống Mac, là contributive cho sự phát triển này, và chương trình trở nên dần dần ít hơn của một nhà lãnh đạo trong thị trường IDE cho người dùng Mac. Cuối cùng, nó đã quyết định rằng sản phẩm sẽ được tiếp tục. Tuy nhiên, bản sao của nó vẫn có sẵn trên Web và sử dụng bởi retrocomputers.

What is Metrowerks CodeWarrior?

The Metrowerks CodeWarrior was a platform for software developers creating applications. It had releases for a number of operating systems, including Windows and Linux, but arguably the most notable version was that released for users of Mac systems, specifically Mac systems using the PowerPC architecture. This version was especially successful because it outclassed most of its competitors, particularly when it came to compiler capabilities: even the Macintosh Programmer’s Workshop, for instance, fell behind the CodeWarrior release when it came to completion of code compilation.The product changed when it came under another company due to an acquisition: instead of serving as a development tool for users of desktop systems, the new focus of the product’s developers led to it becoming more of a tool for developing applications on embedded systems instead. The rise of stiffer competition, especially for Mac systems, was contributive to this development, and the program became progressively less of a leader in the IDE market for Mac users. Eventually, it was decided that the product would be discontinued. However, copies of it are still available on the Web and used by retrocomputers.

Các loại file được mở bởi Metrowerks CodeWarrior

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Metrowerks CodeWarrior có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CC++CCCPCPPDBGDIRDUMPDWFELFELGEXPFILEHHCPHHHPPIICCIMAPLCFLIBMAPMCHMCPMMRSRRSRCSSTGSYMTDTTELXMAPXSYM

Download Metrowerks CodeWarrior

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *