MET’S 3DBanner

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MET'S 3DBanner - NA

Phần mềm MET'S 3DBanner

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MET'S 3DBanner là phần mềm gì?

MET'S 3DBanner là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MET'S 3DBanner là Version NA (cập nhật NA)

Các MET CỦA 3DBanner là một phần mềm được tạo ra bởi CÔNG TY CỔ PHẦN CỦA MET trong việc thực hiện một trong hai mục tiêu đề ra theo phân đoạn của công ty được gọi là Công nghệ thông tin phân đoạn (CNTT) Hệ thống tư vấn. Chức năng chính của phân khúc này là để tham gia vào sự phát triển và quy hoạch các phần mềm ứng dụng cho sách kỹ thuật số và điện thoại thông minh, và nghệ thông tin và an ninh hệ thống liên quan đến tư vấn kinh doanh. Các phân khúc khác, được gọi là một phân khúc bất động sản, có mục tiêu tham gia vào các công việc kinh doanh buôn bán bất động sản, bao gồm cả mua lại, quy hoạch, các doanh nghiệp quỹ bất động sản, bao gồm mua, độ phân giải, quản lý và hoạt động của bất động sản bảo đảm tín dụng, cũng như giá trị -lên tài sản thế chấp bất động sản. Đây là phân khúc mà cái nôi mục tiêu chính của công ty; bằng chứng về thông tin này là các công ty gần đây đã bán một tài sản tại Tokyo nằm và xây dựng trụ sở tại Tokyo. Tính cách chính của công ty là Kenichi Akiyama, ai là Chủ tịch và đại diện Giám đốc CỦA 3DBanner company.The MET bản thân đã ít thông tin, chỉ tiết kiệm mà nó thực sự là một phần mềm được thực hiện bởi CÔNG TY CỔ PHẦN CỦA MET, và nó thường được yêu cầu để những gì phần mềm có thể xử lý, mở, hoặc vận hành nó.

What is MET'S 3DBanner?

The MET’S 3DBanner is a software that was created by MET’S CORPORATION in fulfilling one of two of its objectives under the segment of the company called the Information Technology (IT) System Consulting segment. The main function of the segment is to engage in the development and planning of application software for digital books and smart phones, and IT and security system-related consulting business. The other segment, called a Real Estate segment, has the objective to engage in the real estate trading business, including acquisition, planning, estate fund businesses, including buying, resolution, management, and operation of real estate secured credit, as well as value-up of real estate collateral. It is the segment that cradles the primary objective of the company; evidence of this information is that the company has recently sold a Tokyo-located property and Tokyo-based building. The main personality of the company is Kenichi Akiyama, who is the President and Representative Director of the company.The MET’S 3DBanner itself has little information, save only that it is indeed a software made by MET’S CORPORATION, and that it is often asked as to what software can handle, open, or operate it.

Các loại file được mở bởi MET'S 3DBanner

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MET'S 3DBanner có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) M3D

Download MET'S 3DBanner

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *