MGI Software Corp. VideoWav

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MGI Software Corp. VideoWav - NA

Phần mềm MGI Software Corp. VideoWav

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MGI Software Corp. VideoWav là phần mềm gì?

MGI Software Corp. VideoWav là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MGI Software Corp. VideoWav là Version NA (cập nhật NA)

MGI Software Corp VideoWav là một phần mềm biên tập video được phát triển và phát hành bởi công ty phần mềm MGI. Đây phần mềm cụ thể mục tiêu người mới bắt đầu hoặc người sử dụng entry-level có ý định có đầy đủ nắm bắt công nghệ chỉnh sửa mà không cần dùng nền tảng phức tạp. Phần mềm này được đi kèm với một phần mềm tiêu chuẩn được sử dụng bởi tiến bộ hơn video chỉnh sửa enthusiasts.MGI Software Corp VideoWav được trang bị với một thư viện các hiệu ứng đặc biệt và các mẫu có thể được nhập khẩu và sử dụng bởi một đơn giản chuột cử chỉ drag-and-drop. Người sử dụng cũng được cung cấp với một Wizard mà nhắc nhở một bước-by-step quá trình về cách sử dụng mỗi công cụ. The Wizard cũng có thể cung cấp sự hỗ trợ từ bắt đầu một dự án để lưu nó. Nó cũng có một chức năng Cắt phòng mà chủ yếu được sử dụng để cắt tỉa video clip. Cá nhân các tập tin đa phương tiện cũng có thể được sử dụng với các phần mềm vì nó hỗ trợ các định dạng tập tin khác nhau cho hình ảnh tĩnh, âm thanh và video. Hoàn tất dự án có thể được lưu trực tiếp trong ổ cứng hoặc cũng có thể được ghi vào đĩa DVD. Xuất bản hoặc chia sẻ chúng thông qua web cũng là một khả năng khác. MGI Software Corp VideoWav có thể được sử dụng với Microsoft Windows XP.

What is MGI Software Corp. VideoWav?

MGI Software Corp. VideoWav is a video-editing software developed and released by the company MGI Software. This particular software targets beginners or entry-level users who intend to have full grasp of the editing technology without the use of complex platform. This software is bundled with another standard software used by more advanced video-editing enthusiasts.MGI Software Corp. VideoWav is equipped with a library of special effects and templates that can be imported and used by a simply mouse gesture drag-and-drop. Users are also provided with a Wizard which prompts a step-by-step process on how to use each tool. The Wizard can also provide assistance from beginning a project to saving it. It also has a Cutting Room functionality that is primarily used for trimming video clips. Personal multi-media files can also be utilized with the software as it supports various file formats for still images, audios, and videos. Finished projects can be stored directly in the hard drive or can be also burn to DVDs. Publishing or sharing them via the Web is also another possibility. MGI Software Corp. VideoWav can be used with Microsoft Windows XP.

Các loại file được mở bởi MGI Software Corp. VideoWav

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MGI Software Corp. VideoWav có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SBDSCNVWL

Download MGI Software Corp. VideoWav

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *