Micrografx Designer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Micrografx Designer - NA

Phần mềm Micrografx Designer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Micrografx Designer là phần mềm gì?

Micrografx Designer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Micrografx Designer là Version NA (cập nhật NA)

Micrografx (Micrografx Inc) được thành lập bởi Paul và George Grayson tại Hoa Kỳ, một nhà Software- biết đến với các sản phẩm thiết kế đồ họa của nó. Micrografx Inc là công ty đầu tiên để tạo ra và phát hành một dòng tinh vi của các sản phẩm đồ họa phù hợp cho Windows. * A * Vision phần mềm đồ họa là một trong những sản phẩm đầu tiên của mình. Sau đó nó được đổi tên thành Micrografx Designer là công cụ phần mềm phiên bản 2. Phiên bản 3 đã được sửa đổi để làm việc tốt hơn với MS Office, làm cho giao diện người dùng của nó dễ dàng hơn để handle.In năm 1990, nhà thiết kế 3,0 đã được ban hành, và đã được thực hiện để tương thích với Windows cho 20 năm cho đến khi Windows 7 64-bit được đưa vào hiện trường. Micrografx sau đó đi kèm với Micrografx ABC-Suite vào năm 1995. Năm 2003 iGrafx, một nhánh từ Micrografx, sẽ chăm sóc của quá trình kinh doanh phân tích nhu cầu của consumers.Corel cuối cùng mua lại công ty vào năm 2001. Sau khi mua lại toàn bộ sản phẩm đồ họa Micrografx (Micrografx Designer , Picture Publisher, Microsoft Flowcharter) đã trở thành một phần của Corel. Đây là thời điểm các công ty đã trở thành iGrafx. Cả hai công ty là đối thủ cạnh tranh với nhau ganh đua khác dành cho Windows 95 người dùng tìm kiếm các phần mềm đồ họa. CorelDraw từ đó đã được các công cụ ưa thích bởi hầu hết các chuyên đồ họa, trong khi Micrografx ABC Graphics Suite là công cụ ưa thích của người dùng phổ thông.

What is Micrografx Designer?

Micrografx (Micrografx Inc.) was founded by Paul and George Grayson in the United States, a software- house known for its graphics design products. Micrografx Inc was the first company to create and release a sophisticated line of graphics products suited for Windows. *A* Vision graphic software was one of its first products. It was later renamed to Micrografx Designer as version 2. Version 3’s software engine was modified to work better with MS Office, making its user-interface easier to handle.In 1990, Designer 3.0 was issued, and was made to be compatible with Windows for 20 years until Windows 7 64-bit came into the scene. MIcrografx then bundled with Micrografx ABC-Suite in 1995. In 2003 iGrafx, an offshoot from Micrografx, takes care of the business process analysis needs of consumers.Corel eventually acquired the company in 2001. Following the acquisition the whole Micrografx graphics products (Micrografx Designer, Picture Publisher, Microsoft Flowcharter ) became part of Corel. This is when the company became iGrafx. Both companies were competitors with each other vying for Windows 95 users looking for graphics software. CorelDraw has since been the tool preferred by most graphic professionals, while Micrografx ABC Graphics suite is the preferred tool by general users.

Các loại file được mở bởi Micrografx Designer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Micrografx Designer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BAKDRWDS4DSFDSTQSF

Download Micrografx Designer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *