Microsoft Binder

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Binder - NA

Phần mềm Microsoft Binder

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Binder là phần mềm gì?

Microsoft Binder là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Binder là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Binder là một ứng dụng ngừng hoạt là một phần của các công cụ chia sẻ Microsoft Office. Nó có sẵn với Microsoft Office 97, 95 và 2000 cho phép loại khác nhau của 0LE 2.0 đối tượng như bảng tính, tài liệu và bài thuyết trình được trong một tập tin giống như một máy tính xách tay. Đây có nghĩa là bạn có thể thêm một bảng tính Microsoft Excel, một bài thuyết trình Microsoft PowerPoint và một tài liệu Microsoft Word vào một chất kết dính mà không cần phải mở ứng dụng riêng lẻ để tạo ra một tập tin hoặc các tập tin. file Microsoft Binder có OBD định dạng. Văn phòng Binder mẫu được định dạng như OBT, trong khi Microsoft Office Binder Wizard sử dụng phần mở rộng tập tin OBZ.

What is Microsoft Binder?

Microsoft Binder is a discontinued application that is part of Microsoft Office shared tools. It is available with Microsoft Office 97, 95 and 2000 that enables different types of 0LE 2.0 objects such as spreadsheets, documents and presentations to be in one file like a notebook. This means that you can add a Microsoft Excel worksheet, a Microsoft PowerPoint presentation and a Microsoft Word document into one binder without having to open the individual applications to create a file or files. Microsoft Binder files have the format OBD. Office Binder template are formatted as OBT, while Microsoft Office Binder Wizard uses OBZ file extension.

Các loại file được mở bởi Microsoft Binder

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Binder có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) OBDOBTOBZ

Download Microsoft Binder

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *