Microsoft Baseline Security Analyzer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Baseline Security Analyzer - NA

Phần mềm Microsoft Baseline Security Analyzer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Baseline Security Analyzer là phần mềm gì?

Microsoft Baseline Security Analyzer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Baseline Security Analyzer là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Baseline Security Analyzer, thường rút ngắn xuống còn MBSA, là một chương trình miễn phí từ Microsoft dành cho nhân viên IT / chuyên gia. Chương trình này chạy một chức năng cụ thể: kiểm tra an ninh của hệ thống và cài đặt bản cập nhật, khi necessary.The phần mềm cung cấp một giao diện người dùng đồ họa (GUI) cho ra mắt chức năng của mình, cũng như giao diện dòng lệnh. Khi chương trình được khởi động, nó sẽ quét hệ thống để cập nhật bảo mật chưa được cài đặt, có thể làm cho hệ thống dễ bị attacks.Apart từ quét ứng dụng bảo mật của hệ thống, chương trình còn có thể quét máy tính cho các thành phần khác của Windows, đặc biệt là Internet Explorer, Internet Information Services Web Server, và SQL server. Sau khi máy tính đã được quét, nó cung cấp cho người dùng một bản báo cáo chi tiết về những phát hiện của mình. Nếu an ninh hệ thống được cập nhật, không có đề xuất này sẽ được cung cấp; nhưng, nếu cập nhật bảo mật bị thiếu, người dùng sẽ được nhắc nhở mà cập nhật rất quan trọng, và cần phải được cài đặt ngay lập tức. Người dùng được cung cấp tùy chọn để in các báo cáo được tạo hoặc để sao chép nó vào clipboard để nó có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo.

What is Microsoft Baseline Security Analyzer?

Microsoft Baseline Security Analyzer, generally shortened to MBSA, is a free program from Microsoft intended for IT personnel/professionals. The program runs a specific function: check the system’s security and install updates, when necessary.The software provides a graphical user interface (GUI) for launching its functions, as well as a command line interface. When the program is launched, it scans the system for security updates that have not been installed, which may render the system vulnerable to attacks.Apart from scanning the system’s security applications, the program also scans the computer for other Windows components, specifically, Internet Explorer, Internet Information Services Web Server, and SQL server. After the computer has been scanned, it provides the user with a detailed report on its findings. If system security is updated, no recommendations will be provided; but, if security updates are missing, the user will be prompted on which updates are critical, and need to be installed immediately. The user is given the option to print the generated report, or to copy it to clipboard so it can be used as reference.

Các loại file được mở bởi Microsoft Baseline Security Analyzer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Baseline Security Analyzer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MBSA

Download Microsoft Baseline Security Analyzer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *