Micrografx Windows Draw

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Micrografx Windows Draw - NA

Phần mềm Micrografx Windows Draw

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Micrografx Windows Draw là phần mềm gì?

Micrografx Windows Draw là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Micrografx Windows Draw là Version NA (cập nhật NA)

Micrografx Draw của Windows là một sản phẩm phần mềm grahics Hoa Kỳ dựa trên Micrografx Inc Nó là một phần mềm dùng để vẽ và trang ứng dụng lay-out. Cửa sổ Draw chứa ngươi bản vá lỗi quan trọng. Các miếng vá đầu tiên là wd6updat.exe. Đây sẽ chăm sóc của vấn đề nhỏ lỗi. Thứ hai, fix60.exe đó là phụ trách giúp cho người dùng với các lỗi thời gian giới hạn. Cuối cùng, wdrawdll.exe thay thế một trong những DLL lõi. Tuy nhiên, người dùng cần phải truy cập vào các bản vá lỗi trên trang web của Sierra FTP. Các sản phẩm đầu tiên được xuất bản là phần mềm đồ họa Trong * A * Vision vector-based được phát triển cho nền tảng Windows 1.0. Sau đó nó được đặt tên như Micrografx Designer cùng với giao diện người dùng-friendy. Sau khi phiên bản mới nhất mà là Windows Vẽ 6 Print Studio được xuất bản, các phần mềm đã được mua lại bởi tập đoàn Corel và xuất bản nhiều phiên bản của nó. Cửa sổ Vẽ 6 Print Studio hiện đang được công bố như Complete Publisher '99. Hôm nay, Windows Vẽ bởi Micrografx không còn được hỗ trợ bởi bất kỳ chương trình cửa sổ. Đối với người dùng đã mua của Windows Vẽ 6 Print Studio, họ có thể kiểm tra Zoner Draw 4 như một sự thay thế. Kể từ khi phần mềm không còn được hỗ trợ, người dùng có thể gặp rắc rối với cài đặt khó khăn hoặc không thể cài đặt gì cả.

What is Micrografx Windows Draw?

Micrografx Windows Draw is a United States based grahics software product of Micrografx Inc. It is a software used for drawing and page lay-out application. Windows Draw contains thee important patches. The first patch is the wd6updat.exe. This takes care of minor bug issues. Second, fix60.exe which is in-charge of helping users with time limit bugs. Finally, wdrawdll.exe replaces one of the core DLLs. However, users need to access these patches on Sierra FTP site. The first product published was the vector-based In*A*Vision graphic software developed for Windows 1.0 platform. It was later named as Micrografx Designer along with user-friendy interface. After the latest version which was Windows Draw 6 Print Studio was published, the software was acquired by Corel Corporation and published more versions of it. Windows Draw 6 Print Studio is currently published as Complete Publisher ’99. Today, Windows Draw by Micrografx is no longer supported by any windows programs. For users who have acquired Windows Draw 6 Print Studio, they can check Zoner Draw 4 as an alternative. Since the software is no longer supported, users might be having trouble with difficult installation or cannot install at all.

Các loại file được mở bởi Micrografx Windows Draw

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Micrografx Windows Draw có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DRTDRW

Download Micrografx Windows Draw

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *