Microsoft Application Compatibility Toolkit

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Application Compatibility Toolkit - NA

Phần mềm Microsoft Application Compatibility Toolkit

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Application Compatibility Toolkit là phần mềm gì?

Microsoft Application Compatibility Toolkit là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Application Compatibility Toolkit là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT) là một công cụ quản lý được sử dụng trong vòng đời phát triển bởi Microsoft. Nó tương thích với Windows 7, Windows Vista, và Windows XP với Windows Servers như 2003, 2008, và 2008 R2. Nói chung, Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT) cho phép người dùng quản lý và xác định danh mục đầu tư ứng dụng của họ. Ngoài ra, nó giúp người dùng thông qua việc giảm bớt thời gian và chi phí chi cho cố gắng quyết tâm vấn đề tương thích trong các ứng dụng. Bên cạnh đó, nó hỗ trợ người dùng với Windows nhanh chóng và Windows cập nhật deployment.There được các tính năng riêng biệt khác bao gồm trong ứng dụng này. Người dùng có thể phân tích danh mục đầu tư của các máy tính, các ứng dụng và trang web. Nó cũng có thể cho phép người dùng để triển khai giải pháp giảm thiểu tự động đến các vấn đề tương thích đã biết, những nỗ lực tương thích ứng dụng Ưu tiên với báo cáo được lọc, và quản lý tập trung đánh giá khả năng tương thích và các thiết lập cấu hình. Bên cạnh đó người dùng có thể gửi và nhận thông tin tương thích từ Compatibility Microsoft Exchange và hợp lý hóa và tổ chức ứng dụng, các trang web, và máy tính. Cuối cùng, với Microsoft Application Compatibility Toolkit, người dùng có thể thêm và quản lý các vấn đề và giải pháp cho môi trường doanh nghiệp-máy tính của bạn cũng như trong việc đánh giá hoạt động triển khai hệ thống, tác động của bản cập nhật hệ điều hành, và khả năng tương thích của bạn với trang web.

What is Microsoft Application Compatibility Toolkit?

Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT) is a management tool used in lifecycle developed by Microsoft. It is compatible with Windows 7, Windows Vista, and Windows XP with Windows Servers such as 2003, 2008, and 2008 R2. Generally, the Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT) enables users to manage and identify their application portfolio. Also, it assists users through lessening the time and cost spent on attempting to resolve compatibility issues within applications. In addition, it aids users with quick Windows and Windows updates deployment.There are other distinct features inclusive in this application. Users can analyze portfolio of computers, applications, and websites. It can also enable users to deploy automated mitigations to known compatibility issues, prioritize application compatibility efforts with filtered reporting, and centrally manage compatibility evaluators and configuration settings. Furthermore users can send and receive compatibility information from the Microsoft Compatibility Exchange and Rationalize and organize applications, websites, and computers. Finally, with Microsoft Application Compatibility Toolkit, users can add and manage issues and solutions for your enterprise-computing environment as well as in evaluating operating system deployments, the impact of operating system updates, and your compatibility with websites.

Các loại file được mở bởi Microsoft Application Compatibility Toolkit

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Application Compatibility Toolkit có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ADQ

Download Microsoft Application Compatibility Toolkit

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *