Microsoft AutoRoute Express

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft AutoRoute Express - NA

Phần mềm Microsoft AutoRoute Express

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft AutoRoute Express là phần mềm gì?

Microsoft AutoRoute Express là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft AutoRoute Express là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft AutoRoute Express là một chương trình mà Microsoft sử dụng để phục vụ như một kế hoạch chuyến đi và giải pháp điều hướng. Có một vài phiên bản của nó với khác nhau tiêu điểm: đã có một phiên bản dành cho người dùng Mỹ, ví dụ, rằng tập trung dữ liệu của nó trên các tuyến đường và địa điểm của Mỹ; đã có một phiên bản dành cho người dùng Châu Âu là tốt, với theo dữ liệu đường. Đường đã được đánh dấu trên bản đồ, cũng như đường ray và các loại khác của các tuyến đường vận chuyển. Địa điểm hấp dẫn cũng được ghi trên bản đồ ở chế độ thu nhỏ. Ví dụ, nhà hàng được đánh dấu rõ ràng trên bản đồ, cùng với số điện thoại của họ. cơ sở khác cần thiết để các du khách có thể được tìm thấy trên phần mềm program.The cũng được sản xuất hướng dựa trên tìm kiếm vị trí: nó thậm chí có thể giúp du khách trong âm mưu tuyến đường của họ bằng cách chạy tính toán thời gian dự kiến ​​đi từ quan điểm của người sử dụng có nguồn gốc đến nói Nơi Đến. Nó cũng có khả năng tạo ra ước tính giá cho chuyến đi. Hơn nữa, nó có thể tạo ra tọa độ chính xác cho tìm kiếm-cho các địa điểm dựa trên dữ liệu GPS. Tuy nhiên, chương trình không còn có sẵn như Microsoft đã ngưng nó.

What is Microsoft AutoRoute Express?

Microsoft AutoRoute Express is a program that Microsoft used to offer as a trip planning and navigation solution. There were several versions of it with differing foci: there was a version for US users, for example, that concentrated its data on US routes and locations; there was a version for European users as well, with according route data. Roads were marked on the map, as well as rails and other types of transport routes. Locations of interest were also indicated on the map in zoomed mode. For example, restaurants were clearly marked on the map, along with their phone numbers. Other establishments necessary to the traveler could be found on the program.The software also produced directions based on location search: it could even aid travelers in plotting their routes by running calculations of the estimated time of travel from the user’s point of origin to the stated destination. It was also capable of generating price estimates for the trip. Furthermore, it could generate precise coordinates for searched-for locations based on GPS data. However, the program is no longer available as Microsoft has already discontinued it.

Các loại file được mở bởi Microsoft AutoRoute Express

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft AutoRoute Express có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AEUAGB

Download Microsoft AutoRoute Express

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *