Microsoft Chat

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Chat - NA

Phần mềm Microsoft Chat

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Chat là phần mềm gì?

Microsoft Chat là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Chat là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Trò chuyện có thể tham khảo Microsoft Comic Trò chuyện ứng dụng một cuốn tiểu thuyết mà đã sử dụng avatar truyện tranh và nguồn gốc để minh họa cho chat. Chương trình này được trang bị với các thuật toán phức tạp mà cho phép nó tự động chọn cử chỉ và biểu hiện của avatar nhân vật được lựa chọn bởi người dùng để nó sẽ tương ứng càng sát càng tốt để những gì người dùng gõ. Nó đã có thể ghi đè lên các quá trình tự động quá, nếu người sử dụng ưa thích để làm biểu hiện bằng tay hoặc chọn cử chỉ. Backgrounds có thể được lựa chọn bởi người dùng là tốt, cung cấp cho người dùng trò chuyện với một chế độ độc đáo của trực quan cho cuộc nói chuyện của họ. Các văn bản họ gõ vào trò chuyện sẽ xuất hiện trong bài phát biểu bong bóng trên đầu nhân vật như trong một bộ truyện tranh thực bản vẽ too.The / avatar trong chương trình ban đầu tất cả từ Jim Woodring, tác giả và nghệ sĩ của tạp chí ‘Jim’. Sau đó, tuy nhiên, Microsoft cho phép người dùng thêm avatar độc đáo của riêng mình và nghệ thuật để chương trình để các cơ sở nhân vật cho người dùng mở rộng và có thể được cá nhân sâu sắc. Ban đầu nó được đi kèm với trình duyệt IE của Microsoft, nhưng nó đã từ đó đã được ngưng.

What is Microsoft Chat?

Microsoft Chat may refer to the Microsoft Comic Chat application—a novel one that made use of comic avatars and backgrounds to illustrate the chat. The program was equipped with complex algorithms that allowed it to automatically select the gestures and expressions of the character avatar chosen by the user so that it would correspond as closely as possible to what the user typed. It was possible to override the automatic process too, if the user preferred to do manual expression or gesture selection. Backgrounds could be selected by users as well, providing the chat users with a unique mode of visualization for their conversations. The text they typed into the chat would appear in speech balloons over characters’ heads as in a real comic strip too.The drawings/avatars in the program were originally all from Jim Woodring, the author and artist of the magazine “Jim”. Later on, though, Microsoft allowed users to add their own unique avatars and art to the program so the character base for users expanded and could be personalized deeply. It was originally bundled with Microsoft’s IE, but it has since been discontinued.

Các loại file được mở bởi Microsoft Chat

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Chat có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CCCCCR

Download Microsoft Chat

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *