Microsoft Data Access Components

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Data Access Components - NA

Phần mềm Microsoft Data Access Components

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Data Access Components là phần mềm gì?

Microsoft Data Access Components là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Data Access Components là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Data Access Components, viết tắt là MDAC, DAC, hoặc Windows DAC, là một tập hợp các hướng dẫn hoặc các chương trình cho phép - như chứng tỏ bởi tên - truy cập và thao tác cơ sở dữ liệu và các dữ liệu chứa trong đó. một tập ví dụ của phần mềm được gọi là thư viện và DAC Microsoft là một tập hợp các thành phần này được chia nhỏ thành các loại hơn nữa, tùy thuộc vào mục đích của họ và những gì họ làm. Các Data Access Components là một phần không thể thiếu trong hoạt động gia đình hệ thống Windows, và mặc dù một Windows Update tự động cập nhật này là tốt (nếu có bản cập nhật có sẵn), họ cũng có thể được tải về miễn phí từ trang web Windows nếu bạn đang sử dụng một Windows- dựa trên máy tính và có một giấy phép hợp lệ. Một phiên bản mới được cài đặt theo cách này ghi đè cái cũ, về cơ bản cập nhật it.The DAC là một thành phần quan trọng của Universal Data Access, và sử dụng các mối quan hệ khách hàng và máy chủ để họ có thể có ý nghĩa của dữ liệu giữa chúng, đặc biệt là thông qua một mạng (như Internet) hoặc một mạng LAN, hoặc để tích hợp các thông tin lấy từ các nguồn khác, giống như một cơ sở dữ liệu (ví dụ một SQL). DAC bao gồm ActiveX Data Objects, OLE DB, và Open Database Connectivity.

What is Microsoft Data Access Components?

The Microsoft Data Access Components, abbreviated to MDAC, DAC, or Windows DAC, is a set of instructions or programs that enable – as evinced by the name – the access and manipulation of databases and the data contained therein. Such a set of software is called a library, and the Microsoft DAC is a collection of these components that are further subdivided into further categories, depending on their purpose and what they do. The Data Access Components are an integral part of the Windows operating system family, and although a Windows Update automatically updates this as well (if there are updates available), they can also be downloaded freely from the Windows website if you are using a Windows-based computer and have a valid license. A new version installed this way overwrites the old one, essentially updating it.The DAC is a key component of Universal Data Access, and used for client and server relationships so they can make sense of the data between them, especially through a network (like the Internet) or a LAN, or to integrate the information taken from other sources, like a database (for example an SQL). The DAC includes ActiveX Data Objects, OLE DB, and Open Database Connectivity.

Các loại file được mở bởi Microsoft Data Access Components

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Data Access Components có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Data Access Components

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *