Microsoft Dynamics NAV

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Dynamics NAV - NA

Phần mềm Microsoft Dynamics NAV

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Dynamics NAV là phần mềm gì?

Microsoft Dynamics NAV là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Dynamics NAV là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Dynamics NAV là một sản phẩm phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp từ Microsoft. Sản phẩm này là một phần của gia đình Microsoft Dynamics, và nhằm hỗ trợ với tài chính, sản xuất, quản lý quan hệ khách hàng, chuỗi cung ứng, phân tích và thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. đại lý giá trị gia tăng (VAR) cũng có thể có quyền truy cập đầy đủ đến các mã nguồn logic kinh doanh. Không có vấn đề gì loại hình kinh doanh chạy người sử dụng, kinh doanh của mình sẽ được điều hành bởi người dân. Và hơn ông có thể làm gì để đảm bảo rằng họ được trang bị với các thông tin và các công cụ mà họ cần, thì càng tốt kinh doanh của họ sẽ được.

What is Microsoft Dynamics NAV?

Microsoft Dynamics NAV is an enterprise resource planning software product from Microsoft. This product is a part of the Microsoft Dynamics family, and intended to assist with finance, manufacturing, customer relationship management, supply chains, analytics, and electronic commerce for small and medium-sized enterprises. Value added resellers (VARs) can also have full access to the business logic source codes. No matter what type of business the user runs, his business will be run by people. And the more he can do to make sure that they are armed with the information and tools that they need, the better their business will be.

Các loại file được mở bởi Microsoft Dynamics NAV

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Dynamics NAV có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FDB

Download Microsoft Dynamics NAV

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *