Microsoft Dynamics NAV Classic

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Dynamics NAV Classic - NA

Phần mềm Microsoft Dynamics NAV Classic

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Dynamics NAV Classic là phần mềm gì?

Microsoft Dynamics NAV Classic là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Dynamics NAV Classic là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Dynamics NAV là một sản phẩm phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp từ Microsoft. Sản phẩm này là một phần của gia đình Microsoft Dynamics. Nó được thiết kế để hỗ trợ tài chính, sản xuất, quản lý quan hệ khách hàng, chuỗi cung ứng, và phân tích. Microsoft Dynamics là phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nó đôi khi được gọi là máy chủ Classic. Nó là một thành phần kiến ​​trúc cổ điển trong Microsoft Dynamics 2009. Nó chạy trên các phiên bản 32-bit và hệ điều hành 64-bit. Nó đòi hỏi một không gian đĩa cứng 250MB. Microsoft Office 2007 là cần thiết cho email đăng nhập.

What is Microsoft Dynamics NAV Classic?

The Microsoft Dynamics NAV is an enterprise resource planning software product from Microsoft. This product is a part of the Microsoft Dynamics family. It is intended to assist with finance, manufacturing, customer relationship management, supply chains, and analytics. Microsoft Dynamics is suitable for small and medium sized enterprises. It is sometimes referred to as the Classic server. It is a classic architectural component in Microsoft Dynamics 2009. It runs on 32-bit and 64-bit operating system editions. It requires a hard disk space of 250MB. Microsoft Office 2007 is required for email logging.

Các loại file được mở bởi Microsoft Dynamics NAV Classic

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Dynamics NAV Classic có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FDB

Download Microsoft Dynamics NAV Classic

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *