Microsoft Encarta Researcher

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Encarta Researcher - NA

Phần mềm Microsoft Encarta Researcher

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Encarta Researcher là phần mềm gì?

Microsoft Encarta Researcher là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Encarta Researcher là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Encarta Nghiên cứu là một tiện ích thường tích hợp vào các ứng dụng MS Office. Nó thường cài đặt với các sản phẩm phần mềm Encarta Reference. Một tiện ích nghiên cứu được trình bày trong các ứng dụng MS Office cho phép người dùng để nghiên cứu trực tiếp về các chủ đề cụ thể từ mở ứng dụng MS Office của họ. kết quả nghiên cứu được tạo ra có thể được tổ chức thông qua Microsoft Encarta Nghiên cứu tổ chức. Nó hoạt động giống như một thẻ chỉ mục mà người dùng có thể tổ chức thông tin và đính kèm trích dẫn. Đề cương được tạo ra bởi các nghiên cứu tổ chức không thể chuyển đổi trực tiếp sang các định dạng khác; Tuy nhiên, người dùng có thể xuất khẩu phác thảo cho các ứng dụng tương thích với MS Word để chúng có thể được chỉnh sửa. Nếu người dùng sử dụng các tiện ích nghiên cứu và không có kết quả được hiển thị, tiện ích có thể không có khả năng để thực hiện đúng cách, hoặc nó đã không thể tìm thấy kết quả phù hợp. Trong trường hợp không có kết quả được hiển thị, Microsoft cung cấp một dịch vụ gọi là “Khắc phục sự cố cho tôi.” Bằng cách sử dụng phương tiện này dịch vụ mà người dùng đang đưa ra đầy đủ cho phép để khắc phục sự cố của Microsoft. Microsoft Encarta cung cấp cho người dùng một từ điển bách khoa kỹ thuật số có chứa hàng ngàn bài viết, hình ảnh và video.

What is Microsoft Encarta Researcher?

Microsoft Encarta Researcher is a utility generally integrated into MS Office apps. It usually installs with Encarta Reference software products. A research utility is provided in MS Office apps that allow users to directly research on specific topics from their opened MS Office app. Generated research results can be organized through the Microsoft Encarta Research Organizer. It functions like an index card where the user can organize information and attach citations. Outlines created by the research organizer cannot be directly converted to other formats; however, the user may export outline to apps that are compatible with MS Word so these can be edited. If a user utilizes the research utility and no results are displayed, the utility may not have been able to execute properly, or it was unable to find relevant results. In the event that no results are displayed, Microsoft provides a service called “Fix it for me.” Utilizing this service means that the user is giving Microsoft full permission to troubleshoot the problem. Microsoft Encarta provides the user with a digital encyclopedia that contains thousands of articles, photos and videos.

Các loại file được mở bởi Microsoft Encarta Researcher

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Encarta Researcher có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ERP

Download Microsoft Encarta Researcher

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *