Microsoft Expression Blend

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Expression Blend - NA

Phần mềm Microsoft Expression Blend

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Expression Blend là phần mềm gì?

Microsoft Expression Blend là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Expression Blend là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Expression Blend là một chương trình mà chủ yếu có chức năng như một tiện ích thiết kế để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng chạy trên web và trên máy tính. Giao diện người dùng đồ họa được phát triển kết hợp các yếu tố của cả Web và máy tính để bàn applications.The phần mềm cho phép người sử dụng để xây dựng giao diện đồ họa bằng cách sử dụng Extensible Application Markup Language, cho Windows Presentation Foundation, một chương trình của Microsoft được sử dụng để giao diện xây dựng sử dụng cho các ứng dụng chạy trên hệ thống Windows; và Silverlight, cũng là một chương trình của Microsoft, cung cấp cho người dùng một khung ứng dụng cho việc phát triển RIA (Rich Internet Application). Microsoft Expression Blend là một phần của biểu thức bộ Microsoft của chương trình phần mềm, mà còn bao gồm Expression Studio, Expression Expression Design Web, Expression Encoder, SuperView và SketchFlow. Expression Blend hiện đang cung cấp như là một phần của phần mềm Visual Studio 2012, và nó được gọi là Blend cho Visual Studio 2012. Phần mềm này vẫn còn có các chức năng tương tự như các phiên bản trước, cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa các ứng dụng cho Windows Presentation Foundation và Silverlight. Một phiên bản xem trước của Blend cho Visual Studio 2012 là có sẵn để tải về tại trang web của Microsoft.

What is Microsoft Expression Blend?

Microsoft Expression Blend is a program that primarily functions as a design utility for building user interfaces for applications that run on the Web and on the computer. The graphical user interface developed combines the elements of both Web and desktop applications.The software allows the user to build graphical interfaces using the Extensible Application Markup Language, for Windows Presentation Foundation, a Microsoft program that is used to build user interfaces for applications that run on Windows systems; and Silverlight, also a Microsoft program, that provides the user with an application framework for developing RIAs (Rich Internet Application). Microsoft Expression Blend is part of the Microsoft Expression suite of software programs, which also includes Expression Studio, Expression Design Expression Web, Expression Encoder, SuperView and SketchFlow. Expression Blend is now offered as part of the Visual Studio 2012 software, and it is known as Blend for Visual Studio 2012. The software still has the same functions as the previous version, enabling the user to create and edit applications for Windows Presentation Foundation and Silverlight. A preview version of Blend for Visual Studio 2012 is available for download at the Microsoft website.

Các loại file được mở bởi Microsoft Expression Blend

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Expression Blend có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CSPROJSLNVBPROJ

Download Microsoft Expression Blend

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *