Microsoft Expression Design

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Expression Design - NA

Phần mềm Microsoft Expression Design

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Expression Design là phần mềm gì?

Microsoft Expression Design là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Expression Design là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Expression Design là phần mềm thường được dành cho việc tạo và chỉnh sửa các raster và vector đồ họa đồ họa XAML theo định hướng, cũng như đồ họa Web. Phần mềm này ban đầu được phát hành dưới dạng biểu Graphic Designer, và được trao tên mã của Acrylic khi nó vẫn đang được phát triển. Phần mềm này đã được đổi tên thành biểu Thiết kế và tung ra như vậy trong 2006.The phần mềm có thể được tải về miễn phí từ trang web của Microsoft như một sản phẩm độc lập. Nó được sử dụng để được cung cấp duy nhất cùng với Expression Blend, Expression Web và Expression mã hóa PRO. Phiên bản miễn phí không được cung cấp với sự hỗ trợ kỹ thuật. Microsoft Expression Thiết kế cho phép người dùng nhập khẩu Enhanced Metafile (EMF), Enhanced Metafile Plus (EMF +) và Windows Metafile (WMF) để chúng có thể được đưa vào dự án. Phần mềm này có bảng hiệu ứng, cho phép người sử dụng để theo dõi tất cả những tác động đã được áp dụng cho một đối tượng cụ thể, hoặc được sử dụng trong dự án; trong đó có thứ tự chính xác khi nào những hiệu ứng này đã được áp dụng. Yêu cầu hệ thống cho phần mềm là Windows XP lên Windows 8, 1 GB dung lượng RAM và 2 GB không gian đĩa cứng.

What is Microsoft Expression Design?

Microsoft Expression Design is software that is generally intended for the creation and editing of raster and vector graphics XAML-oriented graphics, as well as Web graphics. The software was initially released as Expression Graphic Designer, and was given the codename of Acrylic when it was still being developed. The software was renamed as Expression Design and launched as such in 2006.The software can be downloaded for free from the Microsoft website as a standalone product. It used to be offered only alongside Expression Blend, Expression Web and Expression Encoder PRO. The free version is not provided with technical support. Microsoft Expression Design allows the user to import Enhanced Metafile (EMF), Enhanced Metafile Plus (EMF +) and Windows Metafile (WMF) so these can be incorporated into the project. The software features an effects palette, which enable the user to keep track of all the effects that were applied to a specific object, or used in the project; including the exact order of when these effects were applied. System requirements for the software are Windows XP up to Windows 8, 1 GB RAM space and 2 GB hard disk space.

Các loại file được mở bởi Microsoft Expression Design

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Expression Design có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DESIGNXPR

Download Microsoft Expression Design

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *