Microsoft Expression Encoder Pro

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Expression Encoder Pro - NA

Phần mềm Microsoft Expression Encoder Pro

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Expression Encoder Pro là phần mềm gì?

Microsoft Expression Encoder Pro là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Expression Encoder Pro là Version NA (cập nhật NA)

Các Microsoft Expression Encoder là một phần mềm dành cho Windows được thiết kế để chuyển mã và chỉnh sửa video phi tuyến tính. Phần mềm này có khả năng tạo ra dòng video để phân phối Microsoft Silverlight. Nó có một giao diện dòng lệnh và một giao diện người dùng đồ họa được xây dựng trên WPF (Windows Presentation Foundation). Các Encoder Pro phiên bản là trả phiên bản đầy đủ của phần mềm, trái ngược với các phiên bản Express mà là một miễn phí nhưng giới hạn version.Features phần mềm trong phần mềm bao gồm DirectShow mà làm cho giải mã / hỗ trợ định dạng nhập khẩu có thể, tích hợp xuất bản WebDAV, mịn streaming với 720p hoặc cao hơn sử dụng HTTP, xuất bản API được sử dụng cho các plug-ins, JavaScript kích hoạt sự kiện, xem trước và so sánh các thiết lập mã hóa trong thời gian thực, và nhiều người khác. Tuy nhiên, phần mềm này không thể mã hóa video suối trong các định dạng Windows Media rằng lớn tuổi hơn phiên bản 9.Running Microsoft Expression mã hóa đòi hỏi một tập hợp các thông số kỹ thuật hệ thống tối thiểu: một bộ xử lý tối thiểu 1 GHz; RAM tối thiểu 1 GB; 2 GB không gian đĩa; 1024x768 pixel của màn hình hiển thị; Thẻ video với một MB 128 RAM, hỗ trợ DirectX (DX) 9 và Pixel Shader 3; .NET framework 4.0, Silverlight 4, QuickTime 7, và AviSynth.

What is Microsoft Expression Encoder Pro?

The Microsoft Expression Encoder is a software for Windows designed for transcoding and non-linear video editing. The software has the ability to create video streams for Microsoft Silverlight distribution. It has a command line interface and a graphical user interface that was built on WPF (Windows Presentation Foundation). The Encoder Pro edition is the paid full version of the software, in contrast to the Express edition which is a free but limited software version.Features in the software include DirectShow that makes decoding/import format support possible, integrated WebDAV publishing, smooth streaming with 720p or greater using HTTP, publishing API used for plug-ins, JavaScript triggered events, preview and comparing encoding settings in real time, and many others. However, the software cannot encode video streams in Windows Media formats that are older than version 9.Running Microsoft Expression Encoder requires a set of minimum system specifications: a processor of at least 1 GHz; RAM of at least 1 GB; 2 GB of disc space; 1024x768 pixels of screen display; a Video Card with a 128 MB of RAM, supporting DirectX (DX) 9 and Pixel Shader 3; .NET framework 4.0, Silverlight 4, QuickTime 7, and AviSynth.

Các loại file được mở bởi Microsoft Expression Encoder Pro

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Expression Encoder Pro có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) XEJXEL

Download Microsoft Expression Encoder Pro

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *