Microsoft Expression Web

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Expression Web - NA

Phần mềm Microsoft Expression Web

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Expression Web là phần mềm gì?

Microsoft Expression Web là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Expression Web là Version NA (cập nhật NA)

Phát triển bởi Tập đoàn Microsoft, Microsoft Expression Web là một trình soạn thảo HTML là một phần của Expression Studio suite. Expression Web có khả năng thiết kế và phát triển các trang web sử dụng JavaScript, ASP.NET hoặc ASP.NET AJAX, XSLT, XML, PHP, CSS 2.1, và XHTML.The Microsoft Expression Web đã riêng của mình dựa trên tiêu chuẩn động cơ đó là khác nhau từ render engine Trident Internet Explorer. điều khiển xác nhận cho ASP.NET được hỗ trợ bởi Expression Web, nhưng không hỗ trợ điều khiển xác nhận hình thức cho các lĩnh vực HTML. Expression Web cung cấp chương trình chuẩn của Windows màu, gắn thẻ ngôn ngữ tự động, kiểm tra chính tả, thanh công cụ tùy biến và các menu, hỗ trợ vĩ mô cơ bản, tập tin tính năng xuất menu, DLL add-ins, và khả năng kéo-và-thả giữa các trang web từ xa. phiên bản sau này của Expression Web đã được thêm vào SEO checker, truy cập vào một chức năng SuperPreview dựa trên web, và HTML add-ins, và bắt đầu hỗ trợ JQuery IntelliSense. tính năng bổ sung khác bao gồm Interactive Snapshot Panel, đoạn quản lý bảng điều khiển, và bình luận / bỏ ghi chú capability.The Microsoft Expression Web có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ phổ biến ngoài tiếng Anh, và tương thích với Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, và Windows Server 2008 hệ điều hành.

What is Microsoft Expression Web?

Developed by Microsoft Corporation, the Microsoft Expression Web is an HTML editor which is part of the Expression Studio suite. Expression Web is capable of designing and developing web pages using JavaScript, ASP.NET or ASP.NET AJAX, XSLT, XML, PHP, CSS 2.1, and XHTML.The Microsoft Expression Web has its own standards-based rendering engine which is dissimilar from the Internet Explorer’s Trident engine. Validation controls for ASP.NET is supported by Expression Web, but does not support form validation controls for HTML fields. Expression Web provides standard Windows color scheme, automatic language tagging, spell check, customizable toolbars and menus, basic macro support, file menu export feature, DLL add-ins, and drag-and-drop capability between remote sites. Later version of Expression Web has added SEO checker, access to a web-based SuperPreview functionality, and HTML add-ins, and began supporting JQuery IntelliSense. Other added features includes Interactive Snapshot Panel, snippets managing panel, and comment/uncomment capability.The Microsoft Expression Web is available in multiple common languages aside from English, and is compatible with Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, and with Windows Server 2008 operating systems.

Các loại file được mở bởi Microsoft Expression Web

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Expression Web có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CSSDWTFWPXMLXWEB3ASAXXWEB3ASMXXWEB3BOTXWEB3CONFIGXWEB3CSSXWEB3DOCLIBXWEB3EDITEDXWEB3HOMEOPXWEB3HOMEPGXWEB3HTTXWEB3JSXWEB3LINKBARXWEB3LISTXWEB3LISTDATAXWEB3MASTERXWEB3NAVXWEB3NOPUBXWEB3OPENXWEB3PICLIBXWEB3RESXXWEB3SITEMAPXWEB3SKINXWEB3SURVEYXWEB3THEMEXWEB3TXTXWEB3UNKNOWNXWEB3WEBXWEB3WFDOCLIBXWEB3XMLXWEB3XOMLXWEB3XSLXWEB3XSLTXWEB4ASAXXWEB4ASMXXWEB4BOTXWEB4CONFIGXWEB4CSSXWEB4DOCLIBXWEB4EDITEDXWEB4HOMEOPXWEB4HOMEPGXWEB4HTTXWEB4JSXWEB4LINKBARXWEB4LISTXWEB4LISTDATAXWEB4MASTERXWEB4NAVXWEB4NOPUBXWEB4OPENXWEB4PICLIBXWEB4RESXXWEB4SITEMAPXWEB4SKINXWEB4SURVEYXWEB4TXTXWEB4UNKNOWNXWEB4WEBXWEB4WFDOCLIBXWEB4XMLXWEB4XOMLXWEB4XSLXWEB4XSLT

Download Microsoft Expression Web

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *