Microsoft IntelliPoint

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft IntelliPoint - NA

Phần mềm Microsoft IntelliPoint

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft IntelliPoint là phần mềm gì?

Microsoft IntelliPoint là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft IntelliPoint là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft IntelliPoint là một trình điều khiển phần mềm cài đặt cho con chuột của nhà sản xuất tương tự. Phần mềm này chỉ có sẵn cho các mô hình giới hạn của những con chuột được sản xuất bởi Microsoft. Phiên bản mới nhất của IntelliPoint là Microsoft IntelliPoint 8.20.There các nút tùy chọn trên một số mô hình chuột. Những hoàn toàn phụ thuộc vào phiên bản của phần mềm và các loại chuột sử dụng. Bất kể, bất kỳ người dùng có sự linh hoạt để định nghĩa các nút chuột để file chạy hoặc chương trình. Ông cũng có thể định nghĩa các nút chuột của mình để lựa chọn các chức năng của chương trình. tài xế Phần mềm này có các phiên bản cho tất cả Microsoft Windows và Apple Mac OS X. Cài đặt trên Windows là cơ bản và đơn giản. Chỉ cần làm theo các hướng dẫn như được đưa ra trên trang web của Microsoft hoặc thông qua đĩa CD. Sau khi cài đặt thành công, bạn khởi động lại máy tính. Đối với Mac OS X, nó phải được truy cập thông qua Microsoft Chuột mà là ở công trình Hệ thống Preferences.IntelliPoint điểm chung nhất của Microsoft chuột. Chúng bao gồm IntelliMouse, Basic Optical Mouse, Comfort Optical Mouse, Laser Mouse 6000, Explorer Touch Mouse, Notebook Optical Mouse, và Windows Chuột quang năm 2000. Nó cũng hỗ trợ generic 3/5 nút chuột.

What is Microsoft IntelliPoint?

Microsoft IntelliPoint is a software driver installed for mice of the same manufacturer. This software is only available for limited models of mice produced by Microsoft. The latest version of IntelliPoint is Microsoft IntelliPoint 8.20.There are optional buttons on some mice models. These entirely depend on the version of the software and the kind of mouse used. Regardless, any user has the flexibility to define mouse buttons to run files or programs. He can also define buttons of his mouse to choose functions of programs. This software driver has versions for all Microsoft Windows and Apple’s Mac OS X. Installation on Windows is basic and simple. Just follow the instructions as given on the website of Microsoft or through CD. After successful installation, you restart the computer. For Mac OS X, it has to be accessed through Microsoft Mouse which is in System Preferences.IntelliPoint works in most common Microsoft mice. These include IntelliMouse, Basic Optical Mouse, Comfort Optical Mouse, Laser Mouse 6000, Explorer Touch Mouse, Notebook Optical Mouse, and Windows Optical Mouse 2000. It also supports generic 3/5 button mice.

Các loại file được mở bởi Microsoft IntelliPoint

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft IntelliPoint có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft IntelliPoint

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *