Microsoft Interactieve Training

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Interactieve Training - NA

Phần mềm Microsoft Interactieve Training

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Interactieve Training là phần mềm gì?

Microsoft Interactieve Training là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Interactieve Training là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Interactive Đào tạo hoặc đúng hơn gọi là Microsoft Step-by-Step Interactive Đào tạo (SBSI) là một ứng dụng OEM đó có nghĩa là chỉ dành cho các thiết bị, chẳng hạn như máy tính và máy tính xách tay đi kèm với Windows XP cài đặt sẵn. Phần mềm này không thể được cài đặt bằng tay và không có mặt trong đĩa cài đặt Windows XP đã cung cấp. Các SBSI không nên nhầm lẫn với một sản phẩm khác của Microsoft gọi là Đào tạo Interactive, được dành cho Office 2007 dãy phòng và up.The Microsoft SBSI là một tour du lịch hướng dẫn thông qua Windows XP và được nhắm mục tiêu chủ yếu cho những người dùng đã được chuyển từ Windows 95 và 98 (và đến một mức độ thấp hơn Windows 2000 / Me) để XP, kể từ XP được xây dựng lại từ mặt đất lên và có sự khác biệt rất lớn từ những người tiền nhiệm của nó. Việc đào tạo là một hướng dẫn của các loại cho hệ điều hành và những lợi thế chính của nó so với các hệ điều hành trước đó, và đã sử dụng một giao diện tương tác để người dùng có thể khám phá các lựa chọn và đặc XP khác. Phần mềm này được bật theo mặc định, và sau đó có thể được loại bỏ thông qua Add / Remove Programs panel.The Microsoft SBSI đã bị xóa khỏi các phiên bản mới hơn của Windows.

What is Microsoft Interactieve Training?

The Microsoft Interactive Training or more properly known as the Microsoft Step-by-Step Interactive Training (SBSI) is an OEM application that was meant only for devices, such as PCs and laptops that come with Windows XP pre-installed. The software cannot be installed manually and is not present in the supplied Windows XP installation disc. The SBSI should not be confused with another Microsoft product called Interactive Training, which is meant for Office 2007 suites and up.The Microsoft SBSI is a guided tour through Windows XP and is targeted mainly for users who were migrating from Windows 95 and 98 (and to a lesser degree Windows 2000/Me) to XP, since XP was rebuilt from the ground up and features a huge difference from its predecessors. The training is a tutorial of sorts for the operating system and its main advantages over the previous operating systems, and used an interactive interface so the user can explore options and other XP characteristics. This software is turned on by default, and can later be removed via the Add/Remove Programs panel.The Microsoft SBSI was removed from newer versions of Windows.

Các loại file được mở bởi Microsoft Interactieve Training

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Interactieve Training có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CBO

Download Microsoft Interactieve Training

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *