Microsoft Internet Services

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Internet Services - NA

Phần mềm Microsoft Internet Services

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Internet Services là phần mềm gì?

Microsoft Internet Services là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Internet Services là Version NA (cập nhật NA)

Dịch vụ thông tin Internet thực sự là ba loại máy chủ tất cả các cuộn thành một - Một máy chủ Gopher, một máy chủ Web, và máy chủ giao thức truyền file (FTP) a. Mặc dù là một phần mô-đun và không thể thiếu trong quá trình cài đặt Windows, nó chỉ được tìm thấy trong phiên bản cuối cao hơn của Windows XP, Vista và Windows 7 (mặc dù nó hiện diện trong tất cả các sản phẩm Windows Server) và nó không thường được bật khi Windows được cài đặt . Để truy cập vào tính năng của nó, Sở Thông tin Internet trước tiên phải được bật. Tương tự trong khái niệm để các phần mềm máy chủ được sử dụng bởi Apache và Sun Microsystems, IIS là hoàn toàn là một phần của dòng Windows Server, kết quả là, theo Microsoft, trang web nhanh hơn và hiệu quả hơn IIS loading.So là những gì? Thứ nhất, với dịch vụ này, bạn thực sự có thể sử dụng Microsoft FrontPage, các WYSIWYG (những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được) biên tập viên trang web. Đây là một công cụ mạnh mẽ dùng để tạo ra các trang web vui vẻ mà không cần phải thực sự bắt tay vào nitty-gritty và mã mỗi dòng. Người dùng cũng có thể sử dụng của Microsoft ASP (Active Server Page), nơi các ứng dụng tương tác có thể được nhúng ngay vào một trang sử dụng công nghệ ActiveX.

What is Microsoft Internet Services?

The Internet Information Service is actually three types of servers all rolled into one – A Gopher server, a Web server, and a file transfer protocol (FTP) server. Although being a modular and integral part of the Windows installation, it is only found in higher end editions of Windows XP, Vista and Windows 7 (though it is present in all Windows Server products) and it is not usually turned on when Windows is installed. To access its features, the Internet Information Service must first be turned on. Similar in concept to the server software used by Apache and Sun Microsystems, the IIS is fully part of the Windows Server line, resulting in, according to Microsoft, faster and more efficient web page loading.So what is the IIS? For one, with this service you can actually use Microsoft FrontPage, the WYSIWYG (what you see is what you get) webpage editor. This is a powerful tool used to create fun websites without the need to actually get down to the nitty-gritty and code each line. Users can also utilize Microsoft’s ASP (Active Server Page), where interactive applications can be embedded right onto a page using ActiveX technology.

Các loại file được mở bởi Microsoft Internet Services

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Internet Services có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Internet Services

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *