Microsoft Math

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Math - NA

Phần mềm Microsoft Math

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Math là phần mềm gì?

Microsoft Math là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Math là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Math, bây giờ được gọi là Microsoft Mathematics, là một chương trình giáo dục cung cấp cho người dùng công cụ tính toán để giải quyết các phương trình toán học và khoa học. Cụ thể hơn, chương trình cung cấp cho người dùng với một máy tính toán học và khoa học (phương trình giải), vẽ đồ máy tính, tam giác giải, và một đơn vị converter.Generally sử dụng bởi các sinh viên, các công cụ và tính năng khác nhau của chương trình cho phép sinh viên để hiểu và giải quyết các phương trình cho việc học . Các giải phương trình ví dụ, cung cấp cho người dùng một bước-by-step giải thích về các giải pháp cho một phương trình cụ thể; trong khi tam giác giải cung cấp cho người dùng một công cụ vẽ đồ cho tam giác hiểu biết và góc của họ. Các máy tính vẽ đồ thị trong khi đó có thể tạo ra các đồ thị trong chế độ 2D và 3D, để vẽ lại một hình dung các khái niệm toán học, các vấn đề và phương trình. Chuyển đổi đơn vị cho phép người dùng chuyển đổi đơn vị đo lường như năng lượng, vận tốc, thời gian, khối lượng, năng lượng, chiều dài, nhiệt độ, diện tích, áp suất và trọng lượng. Cũng bao gồm là các công thức và phương trình mà người dùng có thể nghiên cứu và phân tích. Microsoft Math là một chương trình miễn phí có thể được tải về trực tiếp từ trang web của Microsoft.

What is Microsoft Math?

Microsoft Math, now known as Microsoft Mathematics, is an educational program that provides the user with calculation tools for solving mathematical and scientific equations. More specifically, the program provides the user with a mathematical and scientific calculator (equation solver), graphing calculator, triangle solver, and a unit converter.Generally utilized by students, the program’s various tools and features enable students to understand and solve equations for schoolwork. The equation solver for instance, provides the user with a step-by-step explanation of the solution to a specific equation; while the triangle solver provides the user with a graphing tool for understanding triangles and their angles. The graphing calculator meanwhile is able to create graphs in 2D and 3D modes, to render a visualization of mathematical concepts, problems and equations. The unit converter enable the user to convert units of measurements such as energy, velocity, time, volume, power, length, temperature, area, pressure and weight. Also included are formulas and equations that the user can study and analyze. Microsoft Math is a free program that can be downloaded directly from the Microsoft website.

Các loại file được mở bởi Microsoft Math

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Math có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) GCW

Download Microsoft Math

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *