Microsoft Money Essentials

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Money Essentials - NA

Phần mềm Microsoft Money Essentials

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Money Essentials là phần mềm gì?

Microsoft Money Essentials là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Money Essentials là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Money Essentials là một trong những phiên bản of Money của Microsoft được dán nhãn là một phần mềm quản lý tài chính cá nhân. Chương trình này sẽ cho phép người dùng tạo ra ngân sách, xem số dư tài khoản ngân hàng và tổ chức và theo dõi chi phí. Bất cứ điều gì về kế hoạch tài chính, ngân hàng và đầu tư là các khía cạnh của quản lý số tiền này software.The tính năng của Microsoft Money Essentials đã bao gồm tất cả. Họ bao gồm những điều sau đây: merge hai trở lên và trùng lặp các tài khoản, tự động cập nhật trực tuyến, lịch trình và trả hóa đơn, sao lưu dữ liệu được lưu trữ trong chương trình và quản lý chi tiêu và ngân sách reports.All các sản phẩm phần mềm của Microsoft Money bao gồm Microsoft Money Essentials đã được thay thế bởi Microsoft Money Thêm Sunset vào năm 2010. Đây là một phần mềm tải về mà điểm nổi bật nhất của các tính năng của chương trình quản lý tài chính trước đây. Phiên bản mới này có hai lựa chọn: Money Thêm Phòng Sunset và tiền Cộng Home & Business Sunset. Money Thêm Phòng Sunset là phiên bản mà thay thế Microsoft Money Essentials, cũng như các phiên bản cũ khác được gọi là Microsoft Money Premium và Microsoft Money Deluxe. Các phiên bản khác của phần mềm mới này, tiền Cộng Home & Business Sunset, được phát triển để thay thế Microsoft Money Home & Business.

What is Microsoft Money Essentials?

Microsoft Money Essentials was one of the versions of Microsoft’s Money which was labeled as a personal finance management software. This program would let users create budgets, view balances of bank accounts, and organize and track expenses. Anything on financial planning, banking and investing were facets of this money management software.The features of Microsoft Money Essentials were all-inclusive. They included the following: merge two or more and duplicate accounts, automatic updates online, schedule and pay bills, back up data stored in the program and manage spending and budgeting reports.All the Microsoft Money software products including Microsoft Money Essentials were replaced by Microsoft Money Plus Sunset in 2010. This is a downloadable software that highlights most of the features of the former finance management programs. This new version comes in two choices: Money Plus Deluxe Sunset and Money Plus Home & Business Sunset. Money Plus Deluxe Sunset is the version that replaced Microsoft Money Essentials, as well as other older versions called Microsoft Money Premium and Microsoft Money Deluxe. The other version of this new software, Money Plus Home & Business Sunset, is developed to replace Microsoft Money Home & Business.

Các loại file được mở bởi Microsoft Money Essentials

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Money Essentials có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Money Essentials

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *