Microsoft NetShow

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft NetShow - NA

Phần mềm Microsoft NetShow

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft NetShow là phần mềm gì?

Microsoft NetShow là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft NetShow là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft NetShow là khuôn khổ ban đầu của Microsoft để phát sóng mạng Internet. Nó được thực hiện để cạnh tranh cùng với RealNetworks, RealMedia, Vivo, được mua lại vào năm 1998 bởi RealNetworks. Chương trình này hiện nay được đổi tên và bán trên thị trường dưới sự bảo trợ Windows Media. Windows Media là một khuôn khổ đa phương tiện ngưng, chuyên tạo ra phương tiện truyền thông và phân phối cho Microsoft Windows. Chương trình được thực hiện từ một bộ phát triển phần mềm, mà đi kèm với nhiều giao diện chương trình ứng dụng, cũng như một số công nghệ được xây dựng sẵn. Nó là sự thay thế của công nghệ NetShow. Chương trình Windows Media SDK đã được thay thế bởi Media Foundation. Các NetShow Real-Time mã hóa cho phép người dùng để có một video hoặc nguồn âm thanh, nén nó, và lưu nó vào một ASF hoặc gửi nó đến máy chủ NetShow để truyền bá thức ăn chăn nuôi. NetShow ASF Editor cho phép người dùng chụp vẫn âm thanh và hình ảnh, và hợp nhất chúng để tạo ra một bài thuyết trình audio minh họa. Người sử dụng cũng có thể bao gồm URL flips, đánh dấu, và VisualBasic hoặc JavaScript sự kiện bên bờ suối.

What is Microsoft NetShow?

Microsoft NetShow is Microsoft’s original framework for Internet network broadcasting. It was made to compete alongside RealNetworks, RealMedia, and Vivo, which was acquired in 1998 by RealNetworks. This program is now renamed and marketed under the Windows Media umbrella. Windows Media is a discontinued multimedia framework, specializing in media creation and distribution for Microsoft Windows. The program is made from a software development kit, which comes with many application program interfaces, as well as a number of prebuilt technologies. It is the replacement of NetShow technologies. The Windows Media SDK program was replaced by Media Foundation. The NetShow Real-Time Encoder allows users to take a video or audio source, compress it, and save it to an ASF or send it to the NetShow server to spread the feed. NetShow ASF Editor lets users take still audio and images, and merge them to create an illustrated audio presentation. Users can also include URL flips, markers, and VisualBasic or JavaScript events inside the stream.

Các loại file được mở bởi Microsoft NetShow

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft NetShow có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ASFASX

Download Microsoft NetShow

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *