Microsoft Network Monitor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Network Monitor - NA

Phần mềm Microsoft Network Monitor

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Network Monitor là phần mềm gì?

Microsoft Network Monitor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Network Monitor là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Network Monitor là một phân tích giao thức. Nó cho phép người chụp sử dụng, xem và phân tích lưu lượng mạng. Nó cũng có thể được sử dụng để khắc phục sự cố các vấn đề mạng và các ứng dụng trên mạng. Phiên bản đầu tiên của mình, Microsoft Network Monitor 1.0, là một kỹ sư điều khiển giao thức vận chuyển và thiết bị adapter mạng trong nhóm Microsoft LAN Phát triển Manager. Nó tương thích với Windows 8, 7, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, và Pack Windows XP Service 3. Nó đòi hỏi 1 GHz hoặc CPU lớn hơn, 1 GB hoặc bộ nhớ lớn hơn, và 60 MB giải phóng đĩa cứng không gian cho các tập tin chụp.

What is Microsoft Network Monitor?

The Microsoft Network Monitor is a protocol analyzer. It lets the user capture, view, and analyze network traffic. It can also be used to troubleshoot network problems and applications on the network. Its first version, Microsoft Network Monitor 1.0, was a transport protocol and network adapter device driver engineer on the Microsoft LAN Manager Development team. It is compatible with Windows 8, 7, the Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, and the Windows XP Service Pack 3. It requires 1 GHz or a greater CPU, 1 GB or greater memory, and 60 MB free hard disk space for capture files.

Các loại file được mở bởi Microsoft Network Monitor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Network Monitor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CAP

Download Microsoft Network Monitor

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *