Microsoft Office Access

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Office Access - NA

Phần mềm Microsoft Office Access

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Office Access là phần mềm gì?

Microsoft Office Access là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Access là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Office Access là một tiện ích được sử dụng để quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu là rất cao sử dụng với Graphical User Interface, công cụ phát triển, và được trang bị với Database Engine Microsoft Jet. Nó là một trong những ứng dụng bao gồm trong Microsoft Office Suite. Tiện ích này cũng như các ứng dụng khác đi kèm trong các phiên bản khác nhau và có thể thu được độc lập hay theo hoàn suite.Microsoft Office Access cho phép bạn lưu trữ dữ liệu trong một định dạng đặc biệt theo quy định của công nghệ truy cập Jet Database Engine. Dữ liệu có thể được liên kết hoặc nhập khẩu từ cơ sở dữ liệu khác hoặc các ứng dụng hiện đang được sử dụng. Ứng dụng này cũng được sử dụng rộng rãi bởi các kiến ​​trúc sư dữ liệu trong việc phát triển phần mềm riêng của họ vì nó cũng được hỗ trợ bởi Visual Basic. Nó cũng được phát triển sử dụng ngôn ngữ kịch bản như Data Access Objects và có thể được sử dụng với điều khiển ActiveX. truy cập Microsoft cũng được sử dụng trong các ứng dụng khác như GIS.Microsoft Office Access cũng là phiên bản nâng cao của dự án ban đầu Microsoft đã phát triển trong thập niên 80. Ban đầu nó được gọi là một giải pháp mệnh danh là Omega và được phát triển như các sản phẩm cơ sở dữ liệu đầu tiên của công ty dành cho Windows. Omega quay sang Dự án Cirrus sau khi sửa đổi nhiều. Năm 1992, tên truy cập đã được giới thiệu và áp dụng chính thức.

What is Microsoft Office Access?

Microsoft Office Access is a utility used for managing database systems that is highly used with Graphical User Interface, development tools, and is equipped with the Microsoft Jet Database Engine. It is among the applications included in the Microsoft Office Suite. This utility as well as the other applications come in different versions and can be obtained separately or as a complete suite.Microsoft Office Access lets you store data in a particular format as prescribed by the technology Access Jet Database Engine. Data can be linked or imported from other databases or existing applications being used. This application is also widely used by data architects in developing their own software as it is also supported by Visual Basics. It is also developed using scripting languages such as Data Access Objects and can be used with ActiveX controls. Microsoft access is also used in other applications such as GIS.Microsoft Office Access is also the enhanced versions of Microsoft initial projects developed in the ‘80s. It was originally referred to as a solution dubbed as Omega and was developed as the first database product of the company for Windows. Omega turned to Project Cirrus after much modification. In 1992,the name Access was introduced and adapted officially.

Các loại file được mở bởi Microsoft Office Access

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Office Access có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ACCDBACCDCACCDEACCDRACCDTADEADNADPMADMAFMAGMAMMARMASMAUMAVMAWMDBMDBHTMLMDEMDNMDTMDWMDZWIZHTML

Download Microsoft Office Access

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *