Microsoft Office Access Snapshot Viewer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Office Access Snapshot Viewer - NA

Phần mềm Microsoft Office Access Snapshot Viewer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Office Access Snapshot Viewer là phần mềm gì?

Microsoft Office Access Snapshot Viewer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Access Snapshot Viewer là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Access Snapshot Viewer cho phép người dùng xem các file Snapshot mà không cần Microsoft Access được cài đặt trên máy tính của họ. Một Snapshot là một định dạng tập tin không còn tồn tại, được sử dụng trong Microsoft Office 97-2007, được sử dụng chủ yếu để tạo ra hoặc chụp một ảnh chụp (như tên gọi của nó cho thấy) của một báo cáo từ Microsoft Access. Báo cáo này là một đại diện tĩnh của một báo cáo truy cập vào thời điểm đó trong thời gian, và Viewer Snapshot cho phép người dùng lướt một ảnh chụp cận mà không cần phải cài đặt hoặc chạy theo thời gian các trường hợp tiêu chuẩn của Microsoft Access. Viewer Snapshot sau đó đã phản đối và ngưng trong dòng văn phòng mới nhất, Office 2010 (và Access 2010, cũng), sau khi hầu hết các chức năng chính của nó và mục đích được thay thế bằng việc xuất khẩu dễ dàng hơn và hiệu quả hơn để PDF hoặc xuất khẩu sang XPS tính năng trong Microsoft Access.The Microsoft Access Snapshot Viewer (tên file snpvw.exe) là một tập tin 1.8 MB và có sẵn miễn phí từ Microsoft, và chỉ chạy trên nền tảng Windows, giống như phần mềm cha của nó. Viewer Snapshot được, tuy nhiên, chỉ trích vì lỗ hổng bảo mật của nó đã thúc đẩy Microsoft vá truy cập để giải quyết những vấn đề này, và cuối cùng dẫn đến ngưng của nó.

What is Microsoft Office Access Snapshot Viewer?

The Microsoft Access Snapshot Viewer allows users to view Snapshot files without having Microsoft Access installed on their computer. A Snapshot is a defunct file format, which was used in Microsoft Office 97 to 2007, which was primarily used to create or capture a snapshot (as its name suggests) of a report from Microsoft Access. This report is a static representation of an Access report at that moment in time, and the Snapshot Viewer enables users to peruse an Access snapshot without having the standard installation or run-time instances of Microsoft Access. The Snapshot Viewer was later deprecated and discontinued in the newest Office line, Office 2010 (and Access 2010, as well), after most of its main functions and purpose were replaced by the easier and more efficient export to PDF or export to XPS features in Microsoft Access.The Microsoft Access Snapshot Viewer (file name snpvw.exe) is a 1.8 MB file and is available for free from Microsoft, and only runs on Windows platforms, just like its parent software. The Snapshot Viewer was, however, criticized for its security vulnerabilities that prompted Microsoft to patch Access to address these issues, and eventually led to its discontinuation.

Các loại file được mở bởi Microsoft Office Access Snapshot Viewer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Office Access Snapshot Viewer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SNP

Download Microsoft Office Access Snapshot Viewer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *