Microsoft Office Communicator

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Office Communicator - NA

Phần mềm Microsoft Office Communicator

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Office Communicator là phần mềm gì?

Microsoft Office Communicator là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Communicator là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Lync, trước đây gọi là Office Communicator, là một tin nhắn tức thời (IM) của khách hàng sử dụng cho Microsoft Lync Server và Lync Online, trong đó có sẵn cho Microsoft Office 365; đó cũng là một phiên bản dành cho Mac, được gọi là Lync cho Mac, cộng với các phiên bản di động dành cho iOS, Android và Windows Phone. Là một khách hàng nhắn tin tức thời, Lync thay thế Windows Messenger không tồn tại được sử dụng cho Microsoft Exchange Server, và là một ứng dụng nhắm mục tiêu cho các mục đích doanh nghiệp. Microsoft Lync, lần đầu tiên được gọi là Microsoft Office Communicator 2007, lần đầu tiên được phát hành trong gói hoàn chỉnh Office 2007, mặc dù nó đã được đổi tên để tên hiện tại của nó vào năm 2009. Nó là một dựa trên đăng ký service.Microsoft Lync cũng chứa các tính năng của phản Microsoft Office Live họp và mặc dù Microsoft hiện vẫn hỗ trợ Live Meeting, người sử dụng được hướng dẫn để chuyển đổi sang Microsoft Lync online, mà rất có thể sẽ thay thế hầu hết các chức năng Live Meeting và tiếp quản sử dụng của nó base.Microsoft Lync cho phép thoại và video chat, đa phương tiện thuyết trình như Windows Media và flash, VoIP, phân phối tờ rơi (tức là chuyển file giữa các thành viên), hội nghị truyền hình, tin nhắn tức thời, và như thế, và một số tính năng tiên tiến và tiện ích mà có nghĩa là để tích hợp vào các sản phẩm khác của Microsoft.

What is Microsoft Office Communicator?

The Microsoft Lync, formerly known as Office Communicator, is an instant messaging (IM) client used for Microsoft Lync Server and Lync Online, which is available for Microsoft Office 365; there is also a version for Mac, called Lync for Mac, plus mobile versions for iOS, Android, and Windows Phone. As an instant messaging client, Lync replaces the defunct Windows Messenger that was used for the Microsoft Exchange Server, and is an application targeted for enterprise uses. Microsoft Lync, first known as Microsoft Office Communicator 2007, was first released in Office 2007’s complete package, although it was rebranded to its current name in 2009. It is a subscription-based service.Microsoft Lync also contains features of the deprecated Microsoft Office Live Meeting, and although Microsoft currently still supports Live Meeting, its users are instructed to transition to Microsoft Lync Online, which would most likely replace most of Live Meeting’s functions and take over its user base.Microsoft Lync enables voice and video chat, rich media presentations like Windows Media and Flash, VoIP, handout distribution (i.e. file transfers among participants), video conferencing, instant messaging, and the like, and some advanced features and utilities that are meant to integrate into other Microsoft products.

Các loại file được mở bởi Microsoft Office Communicator

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Office Communicator có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Office Communicator

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *