Microsoft Office Document Imaging

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Office Document Imaging - NA

Phần mềm Microsoft Office Document Imaging

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Office Document Imaging là phần mềm gì?

Microsoft Office Document Imaging là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Document Imaging là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Office Document Imaging, hoặc đôi khi chỉ đơn giản gọi là MDI (viết tắt của Microsoft Document Imaging) là một công cụ tích hợp trong bộ ứng dụng Microsoft Office và các phiên bản khác nhau của nó mà tạo điều kiện cho dịch giấy cho dữ liệu. Bức ảnh này được tạo ra theo cách này có một phần mở rộng được gọi là .mdi, và có thể được đọc bởi các ứng dụng Microsoft Office Document Imaging. Đầu tiên giới thiệu trong Office XP, ứng dụng Microsoft Office Document Imaging sau đó được tán thành trong Office 2010, như hầu hết các tính năng của nó đã được tích hợp trong nhiều ứng dụng chủ đạo (như Word), loại trừ sự cần thiết của một chương trình riêng biệt để xử lý các khả năng của mình. Có hai thành phần của hệ thống này, trong đó một trong những là Imaging component.Simply đặt, ứng dụng Office Document Imaging một phần của bộ ứng dụng MODI (Microsoft Office Document Imaging) hoạt động như một người xem cho các tài liệu được quét, cả trong tình trạng thô định dạng hình ảnh và trong một OCR chuyển đổi (nhận dạng ký tự quang học) format.The Microsoft Office Document Imaging có hai thành phần - quá trình quét và các hình ảnh tương ứng. Các quét chụp hình ảnh thành phần từ một thiết bị quét tương thích, giống như bất kỳ phần mềm quét khác, và sau đó tự động chuyển đổi văn bản từ những hình ảnh quét qua OCR. Cuối cùng các thành phần hình ảnh cho phép bạn xem các tài liệu quét, và thậm chí gửi nó cho người khác thông qua e-mail, fax, trong số những thứ khác.

What is Microsoft Office Document Imaging?

Microsoft Office Document Imaging, or sometimes simply known as MDI (standing for Microsoft Document Imaging) is a tool built into the Microsoft Office suite and its various editions that facilitate the translation of paper to data. Such files generated this way have an extension called .mdi, and can be read by the Microsoft Office Document Imaging application. First introduced in Office XP, the Microsoft Office Document Imaging application was later deprecated in Office 2010, as most of its features were integrated in several mainstream applications (such as Word), precluding the need for a separate program to handle its capabilities. There are two components of this system, of which the one is the Imaging component.Simply put, the Office Document Imaging application a part of the MODI (Microsoft Office Document Imaging) suite that acts as a viewer for the scanned documents, both in raw image format and in a converted OCR (optical character recognition) format.The Microsoft Office Document Imaging has two components – the scanning and the imaging, respectively. The scanning component captures images from a compatible scanning device, just like any other scanning software, and then automatically converts text from these scanned images via OCR. Finally the imaging component enables you to view the scanned document, and even send it to others through e-mail, fax, among other things.

Các loại file được mở bởi Microsoft Office Document Imaging

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Office Document Imaging có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MDITIFTIFF

Download Microsoft Office Document Imaging

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *