Microsoft Office Excel Viewer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Office Excel Viewer - NA

Phần mềm Microsoft Office Excel Viewer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Office Excel Viewer là phần mềm gì?

Microsoft Office Excel Viewer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Excel Viewer là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Office Excel Viewer là một tiện ích bảng tính cho phép người dùng xem và thậm chí in một loạt các tài liệu Microsoft Excel trong máy tính và các thiết bị mà không có một chương trình Microsoft Excel được cài đặt. Nó hỗ trợ một loạt các định dạng tập tin bảng tính bao gồm .xlw, .xlm, .xlt, .xls, .xlth, .xltx, .xlsb, .xlsx và .xlsm. Chương trình này chạy trên hệ điều hành Windows Vista, XP và & và trên Windows server 2003 và 2008. Nó tên file mở rộng là xlview.exe và mở ra trong thư mục mặc định dưới Program files. Nó có sẵn miễn phí để tải về, và hoạt động tốt nhất với Excel Viewer Service Pack để đảm bảo người dùng tự động nhận được nâng cấp mới nhất cho người xem program.The Microsoft Office Excel này cũng cho phép việc mở Microsoft Excel Workbook tập tin trong máy tính sử dụng hệ điều hành Mac . Đối với bảng tính được tạo trong Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Excel Viewer có thể mở nó mặc dù một số tính năng có thể bị mất trong viewing fields.For những người không muốn tải về và cài đặt Microsoft Office Excel Viewer trong máy tính của họ, đặc biệt là nếu họ muốn nguồn duy nhất mở dãy phòng quản lý tài liệu cài đặt, chương trình này có thể được truy cập thông qua Windows SkyDrive là một ứng dụng web. Phiên bản này có thể mở, xem, chỉnh sửa và in các tập tin workbook.

What is Microsoft Office Excel Viewer?

The Microsoft Office Excel Viewer is a spreadsheet utility that allows users to view and even print a host of Microsoft Excel documents in computers and devices that do not have a Microsoft Excel program installed. It supports a host of spreadsheet file formats including .xlw, .xlm, .xlt, .xls, .xlth, .xltx, .xlsb, .xlsx and .xlsm. This program runs on Windows OS Vista, XP and & and on Windows server 2003 and 2008. Its extension file name is xlview.exe and opens in the default folder under Program files. It is available free for download, and works best with an Excel Viewer Service Pack to ensure users automatically get the latest upgrades for this program.The Microsoft Office Excel viewer also allows for the opening of Microsoft Excel workbook files in computers using the Mac operating system. For spreadsheets created in the Microsoft Office Excel 2010, the Microsoft Office Excel Viewer can open it although some features may be lost in the viewing fields.For those who do not want to download and install a Microsoft Office Excel Viewer in their computers, especially if they want only open source document management suites installed, this program can be accessed through Windows SkyDrive as a web app. This version can open, view, edit and print the workbook files.

Các loại file được mở bởi Microsoft Office Excel Viewer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Office Excel Viewer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Office Excel Viewer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *