Microsoft Office Home and Business – English

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Office Home and Business - English - NA

Phần mềm Microsoft Office Home and Business - English

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Office Home and Business - English là phần mềm gì?

Microsoft Office Home and Business - English là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Home and Business - English là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Office Home and Business Edition (tiếng Anh) là một trong ba gói Office của Microsoft cung cấp cho khách hàng văn phòng khác nhau của nó, để phục vụ các phân khúc khác nhau của xã hội mà cần bộ sản phẩm văn phòng chi phối. Hai người còn lại là bản Home and Student phiên bản và phiên bản Professional. Các Home and Business edition bao gồm năm phần mềm trong gói - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft OneNote và Microsoft Outlook - trái ngược với bản Home and Student Edition, mà chỉ có bốn (không có Outlook). Cả ba phiên bản có một thử nghiệm 60 ngày, nơi người dùng có thể thử tất cả các ứng dụng và khả năng của mình cho tự do, nhưng phải được mua sau 2 tháng sử dụng liên tục. Phiên bản này là bằng tiếng Anh, nhưng nó cũng có sẵn trong các ngôn ngữ khác như well.The Home and Business bản chứa lăm phần mềm được sử dụng rộng rãi nhất trong gói Office dành cho mục đích kinh doanh và cung cấp tất cả sức mạnh và các tính năng mới của phiên bản mới nhất của dòng Office, Office 2010, chẳng hạn như luồng của bài thuyết trình qua Internet khi bạn đang sử dụng Powerpoint, hoặc mới và cải tiến Navigation Pane kèm với Word và Excel. Với việc bổ sung Outlook để bộ này, người dùng điện có thể sử dụng nó để tổ chức và sắp xếp thao tác sử dụng công cụ lịch của nó.

What is Microsoft Office Home and Business - English?

The Microsoft Office Home and Business edition (English) is one of the three Office packages that Microsoft offers for its various Office customers, to serve the different segments of society that needs the dominant office productivity suite. The other two are the Home and Student edition and the Professional Edition. The Home and Business edition includes five software in the package – Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft OneNote and Microsoft Outlook – in contrast to the Home and Student Edition, which only has four (without Outlook). All three editions have a 60-day trial, where users can try all the applications and their capabilities for free, but must be purchased after 2 months for continuous use. This edition is in the English language, but it is also available in other languages as well.The Home and Business Edition contains the five most widely used software in the Office package for business purposes and offers all the power and new features of the latest iteration of the Office line, Office 2010, such as the streaming of presentations via the Internet when you’re using Powerpoint, or the new and improved Navigation Pane bundled with Word and Excel. With the addition of Outlook to this suite, a power user can use it to organize and schedule tasks using its calendar tools.

Các loại file được mở bởi Microsoft Office Home and Business - English

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Office Home and Business - English có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DOCDOCHTMLDOCMDOCXDOTDOTHTMLDOTMDOTXEMLEMPTYBINARYREGISTRYHOLICSMGCMMLMMWMPFMSGODPODTOFTONEONEPKGONETOCONETOC2PCBPOTPOTHTMLPOTMPOTXPPAPPAMPPSPPSMPPSXPPTPPTHTMLPPTMPPTXPPTXMLPSTPWZRTFTHMXVCFVCSVSTOWBKWLLXLDXLSHTMLXLTHTMLXLXML

Download Microsoft Office Home and Business - English

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *