Microsoft Office Home and Student – English

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Office Home and Student - English - NA

Phần mềm Microsoft Office Home and Student - English

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Office Home and Student - English là phần mềm gì?

Microsoft Office Home and Student - English là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Home and Student - English là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Office Home and Student - English là một trong ba gói Office Microsoft cung cấp để phục vụ các phân khúc khác nhau của xã hội mà cần bộ sản phẩm văn phòng chi phối, bản địa hoá cho ngôn ngữ tiếng Anh. Hai người còn lại là Home and Business edition và phiên bản Professional. Bản Home and Student bao gồm bốn phần mềm trong gói - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint và Microsoft OneNote. Thêm vào đó, tất cả ba phiên bản có thể bị xét xử vì miễn phí mà không giới hạn trong 60 ngày hoặc 2 tháng, và một giấy phép để kích hoạt phiên bản đầy đủ có thể được mua bất cứ lúc nào trong thời gian dùng thử 60 ngày (có hai giá cho bộ ứng dụng, một cho ba máy tính và một cho một máy tính duy nhất). Nó có sẵn trong các ngôn ngữ khác nhau tùy thuộc vào bạn locale.The Home and Student Edition chứa bốn phần mềm được sử dụng rộng rãi nhất trong gói Office dành cho mục đích kinh doanh và cung cấp tất cả sức mạnh và các tính năng mới của phiên bản mới nhất của dòng Office, Office 2010 , chẳng hạn như luồng của bài thuyết trình qua Internet khi bạn đang sử dụng Powerpoint, hoặc Navigation Pane mới và cải tiến đi kèm với Word và Excel.

What is Microsoft Office Home and Student - English?

The Microsoft Office Home and Student - English is one of the three Office packages that Microsoft offers to serve the different segments of society that needs the dominant office productivity suite, localized for the English language. The other two are the Home and Business edition and the Professional Edition. The Home and Student includes four software in the package – Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint and Microsoft OneNote. Additionally, all three editions can be tried for free without limitations for 60 day or 2 months, and a license to activate the full version can be bought anytime within the 60-day trial period (there are two prices for the suite, one for three PCs and another for a single PC). It is available in several different languages depending on your locale.The Home and Student Edition contains the four most widely used software in the Office package for business purposes and offers all the power and new features of the latest iteration of the Office line, Office 2010, such as the streaming of presentations via the Internet when you’re using Powerpoint, or the new and improved Navigation Pane bundled with Word and Excel.

Các loại file được mở bởi Microsoft Office Home and Student - English

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Office Home and Student - English có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DOCDOCHTMLDOCMDOCXDOTDOTHTMLDOTMDOTXEMPTYBINARYREGISTRYMGCMMLMMWMPFODPODTONEONEPKGONETOCONETOC2PCBPOTPOTHTMLPOTMPOTXPPAPPAMPPSPPSMPPSXPPTPPTHTMLPPTMPPTXPPTXMLPWZRTFTHMXVSTOWBKWLLXLDXLSHTMLXLTHTMLXLXML

Download Microsoft Office Home and Student - English

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *