Microsoft Office Home Premium – en-us

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Office Home Premium - en-us - NA

Phần mềm Microsoft Office Home Premium - en-us

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Office Home Premium - en-us là phần mềm gì?

Microsoft Office Home Premium - en-us là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Home Premium - en-us là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Office Home Premium - en-us là phiên bản tiếng Anh-Mỹ của bộ ứng dụng Office tương thích với cả hệ điều hành Windows và Mac. Đối với người dùng Windows, phiên bản mới nhất có sẵn là Office 2013; trong khi đối với người dùng Mac, phiên bản mới nhất tương thích với máy của họ là Office 2011. Người dùng có thể nhận được cập nhật tự động bất cứ khi nào có sẵn, với điều kiện thuê bao ở trạng thái hoạt động. Phần mềm này cung cấp cho người dùng với tất cả các ứng dụng chính thường bao gồm trong bộ Office: MS Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Access và OneNote. Đối với người dùng Mac, ứng dụng có thể thay đổi tùy theo phiên bản cài đặt trên hệ thống. Nói chung tuy nhiên, các ứng dụng bao gồm Outlook, Word, Excel và PowerPoint. Bộ ứng dụng văn phòng được cung cấp trên cơ sở thuê bao, hàng tháng hoặc hàng năm. Người dùng ngày càng tiếp cận với công nghệ điện toán đám mây của Microsoft, SkyDrive. Với SkyDrive, họ có thể truy cập vào các ứng dụng văn phòng của họ từ bất kỳ máy tính, bất kể máy tính được cài đặt với Microsoft Office Home Premium hay không. Người dùng chỉ cần đăng nhập vào tài khoản SkyDrive của họ để truy cập vào các ứng dụng văn phòng của họ, và các văn bản (nếu chúng được lưu trong lưu trữ SkyDrive). SkyDrive cho phép người dùng lên đến 20 GB dung lượng lưu trữ đám mây.

What is Microsoft Office Home Premium - en-us?

Microsoft Office Home Premium - en-us is the English-US version of the Office suite that is compatible with both Windows and Mac operating systems. For Windows users, the latest version available is Office 2013; while for Mac users, the latest version compatible with their machines is Office 2011. Users can receive automatic updates whenever available, provided that subscription is in active state. The software provides users with all the main apps generally included in the Office suite: MS Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Access and OneNote. For Mac users, apps may vary depending on the version installed on the system. Generally however, apps include Outlook, Word, Excel and PowerPoint. The Office suite is provided on a subscription basis, monthly or annually. Users are provided with access to Microsoft’s cloud technology, SkyDrive. With SkyDrive, they can access their Office apps from any computer, regardless of whether the machine is installed with Microsoft Office Home Premium or not. Users need only to log-in to their SkyDrive account to access their Office apps, and documents (if these were saved in SkyDrive storage). SkyDrive gives users up to 20 GB of cloud storage.

Các loại file được mở bởi Microsoft Office Home Premium - en-us

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Office Home Premium - en-us có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Office Home Premium - en-us

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *