Microsoft Office InterConnect Lite

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Office InterConnect Lite - NA

Phần mềm Microsoft Office InterConnect Lite

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Office InterConnect Lite là phần mềm gì?

Microsoft Office InterConnect Lite là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Office InterConnect Lite là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Office Interconnect Lite là một ứng dụng dùng để quản lý các ứng dụng cá nhân và được phát triển bởi Microsoft Nhật Bản. Nó đã từng là một trong những ứng dụng trong toàn bộ các phiên bản tiếng Nhật của Microsoft Office. Sự phát triển của các ứng dụng cho biết đã hết hiệu lực kể từ hàm main Tháng Tư 2009. của Interconnect Microsoft Office Lite là cho phép người dùng có và làm cho việc sử dụng một phiên bản kỹ thuật số hoặc điện tử của danh thiếp của họ. Một chữ ký số cũng có thể được sản xuất bằng cách sử dụng phần mềm tương tự và có thể được nhúng vào trong thẻ itself.Microsoft Văn phòng Interconnect Lite được đặt dưới sự ‘beta’ phiên bản trở lại vào năm 2009 và đã được nhắm đến là một sản phẩm thị trường cụ thể của Microsoft. Sản phẩm này cho phép người dùng để danh thiếp riêng trong phiên bản điện tử để được phân phối qua e-mail hoặc thông qua channels.The danh thiếp kỹ thuật số dựa trên Web khác được tích hợp với chữ ký số được giữ an toàn. Khi một sửa đổi trong dữ liệu cá nhân được thực hiện, những thông tin gần đây được tự động cập nhật và tích hợp vào thẻ sử dụng một hệ thống peer-to-peer. Trước khi nó đã được ngưng, nó hoạt động tốt trên Windows 2000, 20003, NT, và nhớ.

What is Microsoft Office InterConnect Lite?

Microsoft Office InterConnect Lite was an application used to manage personal application and was developed by Microsoft Japan. It used to be one of the applications among the entire suite of the Japanese version of Microsoft Office. The development of the said application has been discontinued since April 2009.The main function of the Microsoft Office InterConnect Lite was to enable users to have and make use of a digital or electronic version of their business card. A digital signature can also be produced using the same software and can be embedded into the card itself.Microsoft Office InterConnect Lite was under the ‘beta’ version back in 2009 and was aimed to be a market-specific Microsoft product. This product lets users to own business card in electronic version so as to be distributed via e-mails or through other Web-based channels.The digital business card is integrated with digital signatures that are kept secured. Once a modification in personal data is made, the recent information is automatically updated and integrated onto the card using a peer-to-peer system. Before it was discontinued, it worked well on Windows 2000, 20003, NT, and Me.

Các loại file được mở bởi Microsoft Office InterConnect Lite

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Office InterConnect Lite có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) IBCICDICX

Download Microsoft Office InterConnect Lite

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *