Microsoft Office Live Meeting

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Office Live Meeting - NA

Phần mềm Microsoft Office Live Meeting

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Office Live Meeting là phần mềm gì?

Microsoft Office Live Meeting là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Live Meeting là Version NA (cập nhật NA)

Các Live Meeting Microsoft Office là một dịch vụ web conferencing dựa trên thuê bao (với một phần mềm client miễn phí để tải về) chạy bởi Microsoft dưới dòng Văn phòng phần mềm năng suất; này ban đầu là một cổng của phần mềm Microsoft NetMeeting, nhờ mua thực tế của PlaceWare. Microsoft nhấn mạnh rằng dịch vụ được cấp phép và không được bán, vì khách hàng có thể được tải về miễn phí và nó kết nối đến một máy chủ trung tâm điều khiển mà Microsoft và quy định, tùy thuộc vào người sử dụng và tình trạng thuê bao của người dùng. Microsoft cũng cung cấp Lync Server mà là dành cho phần mềm doanh nghiệp hội nghị mà không được sa lầy bởi những hạn chế này. Các Live Meeting Microsoft Office làm việc trong Windows, Mac OS X, và các nền tảng Solaris, và có thể được truy cập thông qua web nếu các máy chủ của hội nghị web hoặc cuộc họp công bố một URL HTTP. Người sử dụng Microsoft Office Live Meeting dự kiến ​​sẽ chuyển đổi sang Microsoft Lync Online, mà rất có thể sẽ thay thế hầu hết các chức năng Live Meeting và tiếp quản sử dụng của nó phần mềm base.The Live Meeting cho phép trò chuyện thoại và video, các bài thuyết trình đa phương tiện như Windows Media và Flash , VoIP, phân phối tờ rơi (tức là chuyển file giữa các thành viên), và những thứ tương tự.

What is Microsoft Office Live Meeting?

The Microsoft Office Live Meeting is a subscription-based web conferencing service (with a client software free to download) run by Microsoft under the Office line of productivity software; this was originally a port of the Microsoft NetMeeting software, boosted by their acquisition of PlaceWare. Microsoft stresses that the service is licensed and not sold, since the client can be freely downloaded and it connects to a central server that Microsoft controls and regulates, depending on the user and the subscription status of the user. Microsoft also offers the Lync Server which is for enterprise conferencing software that is not bogged down by these limitations. The Microsoft Office Live Meeting works in Windows, Mac OS X, and Solaris platforms, and can be accessed through the web if the host of the web conference or meeting publishes an HTTP URL. The Microsoft Office Live Meeting users are expected to transition to Microsoft Lync Online, which would most likely replace most of Live Meeting’s functions and take over its user base.The Live Meeting software enables voice and video chat, rich media presentations like Windows Media and Flash, VoIP, handout distribution (i.e. file transfers among participants), and the like.

Các loại file được mở bởi Microsoft Office Live Meeting

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Office Live Meeting có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Office Live Meeting

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *