Microsoft Office PowerPoint Viewer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Office PowerPoint Viewer - NA

Phần mềm Microsoft Office PowerPoint Viewer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Office PowerPoint Viewer là phần mềm gì?

Microsoft Office PowerPoint Viewer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Office PowerPoint Viewer là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Office PowerPoint Viewer là một ứng dụng cho phép bạn xem bất kỳ trình bày đầy đủ tính năng thực hiện và lưu trong PowerPoint 97 và các phiên bản mới hơn khác. Nó cũng hỗ trợ thuyết trình PowerPoint mà là mật khẩu bảo vệ nhưng chỉ để đọc và xem thiết lập. Nó có nghĩa là bạn không thể chỉnh sửa và tạo các thay đổi khác nhau của những PowerPoint presentations.Microsoft Office PowerPoint Viewer tính năng Font Linh kiện hữu ích trong việc hiển thị nội dung và in từ mọi thiết bị với hệ điều hành Microsoft Windows được cài đặt trên máy tính. Nó bao gồm nhúng phông chữ nhưng với những hạn chế đó có nghĩa là người dùng không thể sao chép, sử dụng hoặc cài đặt các phông chữ trên các thiết bị khác nhau khác. Để in nội dung, nó tải các phông chữ cho các thiết bị in ấn này hay cách khác sản lượng tương đương device.Microsoft Office PowerPoint Viewer không hỗ trợ Rights Management Thông tin hoặc thuyết trình IRM. Nó cũng không bao gồm các chương trình đang chạy, macro, các đối tượng nhúng, hoặc yêu cầu linked.System mở để sử dụng chương trình đặc biệt này là Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows 2000 với SP 4. Đối với Windows 2000 với SP 4, 64 MB RAM là cần thiết, trong khi Windows XP và Windows server 2003 phải có ít nhất 128 MB RAM, và Windows Vista phải 512 MB RAM. Mỗi hệ điều hành phải có ít nhất 5MB miễn phí không gian đĩa cứng và độ phân giải màn hình cao của Super VGA 800 x 600 hoặc cao hơn.

What is Microsoft Office PowerPoint Viewer?

Microsoft Office PowerPoint Viewer is an application that enables you to view any full featured presentation made and saved in PowerPoint 97 and other newer versions. It also supports PowerPoint presentations that are password protected but only for read and view setting. It means you cannot edit and make different alterations of those PowerPoint presentations.Microsoft Office PowerPoint Viewer features Font Components useful in displaying contents and printing them from any device with the Microsoft Windows operating system installed on the computer. It includes embed fonts but with restrictions which means users cannot copy, use or install the fonts on other various devices. For content printing, it downloads the fonts to the printing device or another equivalent output device.Microsoft Office PowerPoint Viewer does not support Information Rights Management or IRM presentations. It also does not include running programs, macros, embedded objects, or opening linked.System requirements to use this particular program are Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 and Windows 2000 with SP 4. For Windows 2000 with SP 4, 64 MB RAM is required, while Windows XP and Windows Server 2003 must be at least 128 MB RAM, and Windows Vista must be 512 MB RAM. Each of these OS must have at least 5MB free hard disk space and a high screen resolution of Super VGA 800 x 600 or higher.

Các loại file được mở bởi Microsoft Office PowerPoint Viewer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Office PowerPoint Viewer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Office PowerPoint Viewer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *