Microsoft Office Small Business Edition

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Office Small Business Edition - NA

Phần mềm Microsoft Office Small Business Edition

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Office Small Business Edition là phần mềm gì?

Microsoft Office Small Business Edition là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Small Business Edition là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Office Small Business Edition là một tập hợp con của bộ Office của Microsoft nhắm mục tiêu cho các doanh nghiệp nhỏ mà không cần một sự hỗ trợ CNTT chuyên dụng và kỹ thuật viên. Điều này bao gồm Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook và Microsoft OneNote. Các doanh nghiệp nhỏ Edition đã được chủ yếu là đổi tên là phiên bản Office và chủ kinh doanh sau khi roll-ra của Văn phòng 2010.The Home and Business bản chứa lăm phần mềm được sử dụng rộng rãi nhất trong gói Office dành cho các mục đích và cung cấp tất cả sức mạnh và mới kinh doanh tính năng của phiên bản mới nhất của dòng Office, Office 2010, chẳng hạn như luồng của bài thuyết trình qua Internet khi bạn đang sử dụng Powerpoint, hoặc mới và cải tiến Navigation Pane kèm với Word và Excel. Với việc bổ sung Outlook để bộ này, người dùng điện có thể sử dụng nó để tổ chức và tiến độ công việc sử dụng lịch của nó tools.Microsoft Office là bộ phần mềm văn phòng hàng đầu thế giới, và có một phiên bản riêng cho các máy tính Mac OS X, được gọi là Văn phòng Mac, mà thường được hẹn hò với một trước năm đối Windows của mình (ví dụ như các phiên bản mới nhất là Office Mac 2011, trong khi một Windows là Office 2010). Nó lần đầu tiên được phát hành cho người tiêu dùng trên toàn thế giới vào năm 1990, và đã được một phần không thể thiếu và mang tính biểu tượng của các gia đình Windows kể từ đó.

What is Microsoft Office Small Business Edition?

The Microsoft Office Small Business Edition is a subset of the Office suites by Microsoft targeted for small businesses without a dedicated IT support and technician. This includes Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, and Microsoft OneNote. The Small Business Edition has been largely rebranded as the Office and Home Business edition after the roll-out of Office 2010.The Home and Business Edition contains the five most widely used software in the Office package for business purposes and offers all the power and new features of the latest iteration of the Office line, Office 2010, such as the streaming of presentations via the Internet when you’re using Powerpoint, or the new and improved Navigation Pane bundled with Word and Excel. With the addition of Outlook to this suite, a power user can use it to organize and schedule tasks using its calendar tools.Microsoft Office is the world’s leading office productivity suite, and has a separate version for Mac OS X computers, called Office Mac, which is generally dated a year ahead of its Windows counterpart (for example the latest version is Office Mac 2011, whereas the Windows one is Office 2010). It was first released for worldwide consumer use on 1990, and has been an integral and iconic part of the Windows family since.

Các loại file được mở bởi Microsoft Office Small Business Edition

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Office Small Business Edition có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Office Small Business Edition

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *