Microsoft Office Visio

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Office Visio - NA

Phần mềm Microsoft Office Visio

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Office Visio là phần mềm gì?

Microsoft Office Visio là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Visio là Version NA (cập nhật NA)

Bây giờ đổi tên một cách đơn giản Microsoft Visio, Microsoft Office Visio là một công cụ đối tượng dựa trên phần mềm sử dụng một đối tượng mẫu ẩn dụ để tạo 2D sơ đồ, mà là đầu ra như đồ họa vector có thể chứa dữ liệu trong bản thân là tốt, ở dạng biểu đồ hoặc trong bất cứ điều gì chế độ người dùng đã chọn để đại diện cho dữ liệu với. Nguyên tạo ra bởi Tổng công ty ShapeWare trong đầu những năm 90, Visio sử dụng các mẫu đối tượng có thể được áp dụng trên một loạt các lĩnh vực, phần mềm, hoặc môi trường hỗ trợ việc trình bày các đối tượng như vậy, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, thuyết trình, hoặc thậm chí biên tập viên đồ họa. Microsoft Visio có sẵn trong ba phiên bản: Standard, Professional, và Premium, thứ tự tăng dần về số lượng các tính năng có sẵn và tiện ích. Ví dụ, chuyên nghiệp có rất nhiều công cụ bổ sung và các mẫu, cộng với tính năng tùy chọn cho phép người dùng kết nối sơ đồ với các nguồn dữ liệu khác Visio và kết nối thông tin từ các nguồn này đồ họa (sử dụng mẫu Visio), trong khi Premium có tất cả những cộng sơ đồ thêm chủng loại, quy tắc hỗ trợ thông minh, trong số những người khác cho uses.Visio cao cấp hơn sử dụng định dạng tập tin .vsd. Bởi vì trong số ít các chương trình kiến ​​trúc mã độc quyền của nó Visio khác chính nó có thể đọc và truy cập các biểu đồ Visio.

What is Microsoft Office Visio?

Now rebranded as simply Microsoft Visio, the Microsoft Office Visio is an object-based engine software that uses an object template metaphor to generate 2D diagrams, which are output as vector graphics that may contain data in themselves as well, in diagram form or in whatever mode the user has chosen to represent the data with. Originally created by ShapeWare Corporation in the early 90s, Visio uses object templates that can be applied across a variety of disciplines, software, or environment that supports the presentation of such objects, such as databases, presentations, or even graphic editors. Microsoft Visio is available in three editions: Standard, Professional, and Premium, in ascending order of the number of features available and utility. For example, Professional has a lot of additional tools and templates, plus optional features that enable users to connect Visio diagrams with other data sources and connect the information from these sources graphically (using the Visio template), while Premium has all these plus additional diagram types, intelligent rules support, among others for more advanced uses.Visio uses the .vsd file format. Because of its proprietary code architecture few programs other Visio itself can read and access Visio diagrams.

Các loại file được mở bởi Microsoft Office Visio

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Office Visio có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) VDXVSDVSSVSTVSWVSXVTX

Download Microsoft Office Visio

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *