Microsoft OneNote

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft OneNote - NA

Phần mềm Microsoft OneNote

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft OneNote là phần mềm gì?

Microsoft OneNote là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft OneNote là Version NA (cập nhật NA)

OneNote là một phần của gia đình Văn phòng của các ứng dụng năng suất của Microsoft, chủ yếu dành cho Windows, mà mục tiêu để thu thập và thông tin đối chiếu từ nhiều nguồn khác nhau như một hình thức của một phiên bản điện tử của một máy tính xách tay hoặc một chất kết dính vòng (trên thực tế, giao diện của nó là thực sự khuôn mẫu sau khi sau này). OneNote rất hữu ích đặc biệt cho những người trên đường đi, vì chúng có thể nhập thông tin về việc áp dụng bừa bãi và không lo lắng về định dạng hoặc tiết kiệm, kể từ OneNote sẽ tự động lưu thông tin vì nó được nhập vào, và thu thập dữ liệu theo cách bạn bước vào tính năng chính của it.OneNote là tính linh hoạt của nó. Không giống như xử lý văn bản các ứng dụng như Microsoft Word mà về cơ bản là văn bản trên một trang của một cuốn sách, bạn có thể chỉ cần nhấp bất cứ nơi nào trên một trang trống của OneNote và bạn có thể bắt đầu đoạn ngắn ghi nhanh xuống, có hiệu lực, một lưu ý. Nhưng khả năng OneNote của mở rộng không chỉ trên một từ viết tay, mà còn từ bản vẽ, mẩu (chẳng hạn như từ các trang web hoặc chụp từ màn hình hiện tại), bài bình luận âm thanh hoặc ghi âm, và những thứ tương tự. Hơn nữa, một khi thu thập, thông tin có thể được sau tổ chức lại thành mục và máy tính xách tay, và có thể được chia sẻ qua mạng Internet mà làm cho nó một công cụ lý tưởng cho việc cộng tác trực tuyến.

What is Microsoft OneNote?

OneNote is part of the Office family of productivity applications by Microsoft, primarily for Windows, which aims to gather and collate information from a variety of sources as a form of an electronic version of a notebook or a ring binder (in fact, its interface is actually patterned after the latter). OneNote is useful especially for people on the go, since they can enter information on the application haphazardly and not worry about formatting or saving, since OneNote automatically saves information as it is entered, and gathers the data the way you entered it.OneNote’s main feature is its flexibility. Unlike word processing applications such as Microsoft Word that is basically writing on a page of a book, you can simply click anywhere on a blank page of OneNote and you can start jotting down, in effect, a note. But OneNote’s capabilities extend not only on a written word, but also from drawings, clippings (such as from websites or captured from the current screen), audio commentaries or recordings, and the like. Furthermore, once collected, the information can be later reorganized into Sections and Notebooks, and can be shared over the Internet which makes it an ideal tool for online collaboration.

Các loại file được mở bởi Microsoft OneNote

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft OneNote có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ONEONEPKGONETOCONETOC2

Download Microsoft OneNote

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *