Microsoft Reader

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Reader - NA

Phần mềm Microsoft Reader

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Reader là phần mềm gì?

Microsoft Reader là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Reader là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Reader là một chương trình ngưng bởi Microsoft vào năm 2011. Nó là một ứng dụng đọc sách điện tử phát hành vào năm 2000. Nó có thể được sử dụng trên Windows chạy máy tính, máy tính bỏ túi và Windows Mobile. Nó hiển thị e-Books ở định dạng LIT, một định dạng mở rộng của Microsoft Compressed HTML Help. Nó có tính năng ClearType rằng chức năng Nâng cao khả năng đọc cho màn hình nhỏ, ghi chú văn bản, vẽ nguệch ngoạc và làm nổi bật để ghi chú nhanh chóng và tìm kiếm. Các phiên bản dành cho PC cho phép cuốn sách được đọc to với tùy chọn add-on text-to-speech.Another add-on là đọc trong Microsoft Reader tạo ra LIT e-Books và có thể được sử dụng với Microsoft Word. các ứng dụng của bên thứ ba và các công cụ cho phép MS LIT định dạng đọc và chuyển đổi sang các thiết bị khác như Chuyển đổi LIT [một mã nguồn mở LIT ứng dụng chuyển đổi có thể chạy trên Mac và Windows], Lexcycle Stanze [a đọc e-Book miễn phí mà đọc LIT và hỗ trợ iOS], và Calibre [mã nguồn mở e-Book quản lý thư viện hoạt động trên nhiều nền tảng và có thể làm LIT chuyển đổi tập tin] .Microsoft Reader có thể protected Access và sách không được bảo vệ. sách bảo vệ có thể được truy cập bằng cách kích hoạt phần mềm bằng cách sử dụng tài khoản Passport. Mỗi tài khoản có thể kích hoạt lên đến sáu cài đặt Microsoft Reader. kích hoạt tiếp tục được thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng.

What is Microsoft Reader?

Microsoft Reader is another discontinued program by Microsoft on 2011. It is an e-book reader application released in 2000. It can be used on Windows-running computers, Pocket PCs and Windows Mobile. It displays e-Books in LIT format, a Microsoft Compressed HTML Help format extension. It features ClearType that enhances readability function for small screens, text notes, doodling and highlighting for taking quick notes and searching. The version for PC enables books to be read aloud with the optional add-on text-to-speech.Another add-on is Read in Microsoft Reader that creates LIT e-Books and can be used with Microsoft Word. Third party applications and tools allow MS LIT format reading and conversion to other devices such as Convert LIT [an open-source LIT conversion application that can run on Mac and Windows], Lexcycle Stanze [ a free e-Book reader that reads LIT and supports iOS], and Calibre [open-source e-Book library manager that operates on many platforms and can do LIT file conversion].Microsoft Reader can access protected and unprotected books. Protected books can be accessed by activating the software using the Passport account. Each account can activate up to six Microsoft Reader installs. Further activations are done upon request by the user.

Các loại file được mở bởi Microsoft Reader

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Reader có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Reader

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *