Microsoft Security Essentials

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Security Essentials - NA

Phần mềm Microsoft Security Essentials

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Security Essentials là phần mềm gì?

Microsoft Security Essentials là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Security Essentials là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Security Essentials là một anti-virus miễn phí và tất cả xung quanh chương trình chống phần mềm độc hại và an ninh của Microsoft cho nền tảng hệ điều hành Windows, và dựa trên các chương trình bảo mật được phát triển bởi các công ty phát triển Sybari, có trụ sở tại New York (mà họ đã mua) .

What is Microsoft Security Essentials?

Microsoft Security Essentials is a free anti-virus and all-around anti-malware and security program by Microsoft for the Windows operating system platform, and based on the security programs developed by the development company Sybari, based in New York (which they acquired).

Các loại file được mở bởi Microsoft Security Essentials

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Security Essentials có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Security Essentials

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *