Microsoft Snapshot Viewer Application

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Snapshot Viewer Application - NA

Phần mềm Microsoft Snapshot Viewer Application

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Snapshot Viewer Application là phần mềm gì?

Microsoft Snapshot Viewer Application là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Snapshot Viewer Application là Version NA (cập nhật NA)

Viewer Snapshot cho phép bạn xem các bức ảnh chụp được tạo ra bởi Microsoft Access. Khi bạn tải về ứng dụng này, nó đi kèm với một chương trình thực thi độc lập [Snapview.exe], Snapshot Xem kiểm soát [Snapview.ocx] và các tập tin khác có liên quan. Microsoft Access Service Release và Microsoft Office Service Release cho phép bạn lưu một shot [hình ảnh tĩnh] của một báo cáo Microsoft Access ở định dạng bên ngoài SNP [file ảnh chụp]. Bạn có thể làm báo cáo này có sẵn cho những người không có Microsoft Access nếu họ có Snapshot Viewer Microsoft. Bạn có thể chia sẻ hoặc gửi đơn cho họ. Bạn có thể gửi các tập tin SNP của báo cáo qua E-mail hoặc sao chép nó vào tập tin ảnh chụp cứng disk.A của người khác có chứa các bản sao của tất cả các trang trong báo cáo, và bao gồm đồ họa của nó, hai chiều bố trí và các mặt hàng khác nhúng. Snpvw.exe thể được chia sẻ cho bất cứ ai có Windows 98, 95, NT 4.0, Millennium edition, 2000, XP, Server 2003. Snapview.ocx đòi hỏi Service Pack 5 hoặc mới hơn phiên bản nếu bạn đang hoạt động trên phiên bản Windows NT 3.5.1. Nếu bạn muốn gỡ bỏ cài đặt Viewer Snapshot, bạn cần phải khởi động lại máy tính sau khi loại bỏ các ứng dụng.

What is Microsoft Snapshot Viewer Application?

The Snapshot Viewer allows you to view snapshots created by Microsoft Access. When you download this application, it comes with an independent executable program [Snapview.exe], Snapshot View control [Snapview.ocx] and other related files. Microsoft Access Service Release and Microsoft Office Service Release allow you to save a shot [static picture] of a Microsoft Access report in external format SNP [snapshot file]. You can make this report available to others who do not have Microsoft Access if they have the Microsoft Snapshot Viewer. You can share or send the application to them. You can send the SNP file of the report through E-mail or copy it to the other person’s hard disk.A snapshot file contains the copy of every page in the report, and includes its graphics, two-dimensional layouts and other embedded items. Snpvw.exe can be shared to anyone who has Windows 98, 95, NT 4.0, Millennium edition, 2000, XP, Server 2003. Snapview.ocx requires Service Pack 5 or later version if you are operating on Windows NT 3.5.1 version. If you want to uninstall the Snapshot Viewer, you need to restart the computer after removal of the application.

Các loại file được mở bởi Microsoft Snapshot Viewer Application

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Snapshot Viewer Application có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SNP

Download Microsoft Snapshot Viewer Application

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *