Microsoft SQL Server Management Studio

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft SQL Server Management Studio - NA

Phần mềm Microsoft SQL Server Management Studio

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft SQL Server Management Studio là phần mềm gì?

Microsoft SQL Server Management Studio là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft SQL Server Management Studio là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft SQL Server Management Studio là phần mềm cho phép người sử dụng, thường là nhà quản trị mạng, quản lý tất cả các khía cạnh của máy chủ SQL. Phiên bản ban đầu của phần mềm là với phiên bản năm 2005 của SQL Server. Người dùng có thể cấu hình tất cả các thành phần của máy chủ thông qua kịch bản và các công cụ đồ họa được cung cấp với phần mềm. Microsoft SQL Server Management Studio cung cấp một môi trường tích hợp để thực hiện tất cả các cấu hình cần thiết và nhiệm vụ quản lý để duy trì cơ sở dữ liệu. Cách bố trí của môi trường có thể được tùy chỉnh, nơi người dùng có thể ẩn các thành phần của như Object Explorer thông qua Ẩn tùy chọn Auto. Thông thường, các thành phần ẩn được giảm thiểu, và lơ lửng chuột lên tên thành phần sẽ mở ra các thành phần ẩn một lần nữa. Thành phần tương tự như vậy có thể được undocked từ vị trí ban đầu của nó và chuyển đến một địa điểm khác trên bố trí. chương trình bàn phím tương tự như vậy có thể được cấu hình. Điều này có thể được thực hiện thông qua tab Options trong Tools tùy chọn. Trong trường hợp người dùng muốn quay trở lại các thiết lập ban đầu của cách bố trí môi trường, điều này có thể được thực hiện thông qua các tùy chọn Window Layout Reset, mà có thể được truy cập từ tab Window.

What is Microsoft SQL Server Management Studio?

Microsoft SQL Server Management Studio is software that allows the user, usually network administrators, to manage all aspects of the SQL server. The initial release of the software was with the 2005 version of the SQL Server. Users are able to configure all components of the server through scripting and graphical tools provided with the software. Microsoft SQL Server Management Studio provides an integrated environment for performing all necessary configurations and management tasks to maintain the database. The layout of the environment can be customized, where users can hide components of such as the Object Explorer through the Auto Hide option. Usually, hidden components are minimized, and hovering the mouse over to the component name will open the hidden component once again. Components can likewise be undocked from its original position and moved to another location on the layout. Keyboard schemes can likewise be configured. This can be done through the Options tab under the Tools option. In the event that the user wants to go back to the original settings of the environment layout, this can be done through the Reset Window Layout option, which can be accessed from the Window tab.

Các loại file được mở bởi Microsoft SQL Server Management Studio

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft SQL Server Management Studio có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DMXMDXSQLSQLCESQLPLANSSMSASPROJSSMSMOBILEPROJSSMSSLNSSMSSQLPROJTQLXDLXMLA

Download Microsoft SQL Server Management Studio

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *