MiniGet

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MiniGet - NA

Phần mềm MiniGet

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MiniGet là phần mềm gì?

MiniGet là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MiniGet là Version NA (cập nhật NA)

MiniGet là một chương trình tải mà cũng đóng vai trò như một khách hàng BitTorrent. Nó sẽ theo dõi tất cả các tải Web, cho dù họ là torrent hay không, và cho phép người dùng quản lý các download khi họ hài lòng bằng cách cho người dùng khả năng dừng, tạm dừng hoặc hủy bỏ các chương trình. Người dùng có thể nhìn thấy tên của tập tin trong cửa sổ để tải (người dùng có thể chọn để hiển thị dừng lại, hoạt động hoặc hoàn thành tải trong các tùy chọn lọc). Kích thước tập tin tải cũng được hiển thị, như là sự tiến bộ của tải, tốc độ mà tại đó các tải đang tiến triển, và thời gian còn lại trước khi tải xuống hoàn tất. MiniGet có nhỏ trong tên của nó vì một lý do. Được thiết kế với một dấu chân rất nhỏ, chương trình đạt nhẹ nhàng của nó bằng cách cắt giảm trên tất cả các tính năng cấu hình nặng khác, các chương trình tải về đầy đủ tính năng có. Nói cách khác, điều chỉnh kỹ thuật hơn và các tùy chọn tải về không có sẵn ở đây mà sẽ có thể, ví dụ, BitTorrent. Điều đó nói rằng, nó được xây dựng cho chính xác những người dùng không cần (hoặc biết làm thế nào để sử dụng) cho biết tính năng kỹ thuật và những người muốn giữ tiêu thụ RAM xuống tải của họ.

What is MiniGet?

MiniGet is a downloading program that also serves as a BitTorrent client. It will monitor all Web downloads, whether they are torrents or not, and lets users manage downloads as they please by giving users the ability to stop, pause or cancel programs. The user can see the name of the file in the window for downloads (the user can choose to show stopped, active or completed downloads in the filtering options). The downloading file’s size is also shown, as is the progress of the download, the speed at which the download is progressing, and the time left before the download finishes. MiniGet has mini in its name for a reason. Designed with a very small footprint, the program achieves its lightness by cutting down on all the heavy configurable features other, full-featured download programs have. In other words, more technical adjustments and downloading options are not available here that would be possible to, for example, BitTorrent. That said, it was built for precisely those users who do not need (or know how to use) said technical features and who want to keep RAM consumption down to their downloads.

Các loại file được mở bởi MiniGet

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MiniGet có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) TORRENT

Download MiniGet

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *