MiniMagics Application

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MiniMagics Application - NA

Phần mềm MiniMagics Application

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MiniMagics Application là phần mềm gì?

MiniMagics Application là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MiniMagics Application là Version NA (cập nhật NA)

Các ứng dụng MiniMagics là một trình xem STL để sử dụng trong tương tác client-to-nhà cung cấp yêu cầu mà hai bên có thể truy cập vào một mục hình ảnh (file STL) và giao tiếp với nhau trên sản phẩm. Khả năng chia sẻ cùng một hình ảnh trong quá trình giao tiếp là chìa khóa để thiết lập sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả công ty, và các chương trình thực sự có thể được sử dụng từ giai đoạn trích dẫn để kết thúc thực tế của quá trình này, khi kiểm tra chất lượng và hoàn thiện đi vào play.The MiniMagics ứng dụng có khả năng mở và lưu các tập tin với MGX, STL, và magics phần mở rộng. Nó cũng có chức năng như một máy nén tập tin STL cho những người cần tập tin của họ là nhỏ hơn: file STL nén sẽ được chuyển đổi thành các file MGX là tốt. Là một người xem, phần mềm cho phép người dùng thao tác góc nhìn của mình và độ phóng đại của mặt hàng đó. Chương trình này cũng có thể thực hiện đánh giá chất lượng thực tế của các tập tin STL, và có khả năng cung cấp mặt cắt của hình ảnh cho đại diện trình bày chi tiết trên màn hình. Ứng dụng này cũng cung cấp cho người dùng sức mạnh để thêm ghi chú vào file STL và các phép đo liên quan truy cập cho các đối tượng trong các tập tin.

What is MiniMagics Application?

The MiniMagics Application is an STL viewer for use in client-to-vendor interactions requiring that both sides are able to access an item visual (the STL file) and communicate with each other on the product. The ability to share the same visual during the communication process is key to establishing client satisfaction and company efficiency, and the program can actually be used from the quoting phase to the actual end of the process, when quality control and finishing come into play.The MiniMagics Application is capable of opening and saving files with the MGX, STL, and MAGICS extensions. It can also function as an STL file compressor for those who need their files to be smaller: compressed STL files will be converted into MGX files as well. As a viewer, the software lets the user manipulate his viewing angle and magnification of the item. The program can also perform evaluations of the actual quality of the STL file, and is capable of delivering cross-sections of images for detailed representations on-screen. The application also gives users the power to add notes to STL files and access relevant measurements for the objects in the files.

Các loại file được mở bởi MiniMagics Application

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MiniMagics Application có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CDTMAGICSMGXPFFSTL

Download MiniMagics Application

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *