Ministry Scheduler Pro

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Ministry Scheduler Pro - NA

Phần mềm Ministry Scheduler Pro

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Ministry Scheduler Pro là phần mềm gì?

Ministry Scheduler Pro là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Ministry Scheduler Pro là Version NA (cập nhật NA)

Bộ Scheduler Pro ứng dụng từ Rotunda phần mềm là một chương trình phục vụ cho một niche rất đặc biệt: nó được thiết kế để giúp người dùng tiến độ tốt hơn sự kiện Bộ phụng vụ. Chương trình này có thể giúp người dùng bổ nhiệm các bộ trưởng và tình nguyện viên ghi rõ ngày của họ về tính sẵn sàng thông qua Web; nó cũng cung cấp công cụ giúp theo dõi các đội hoặc gia đình là thành viên của giáo phái với mục đích giữ cho các nhóm với nhau. Bên cạnh kế hoạch tình nguyện, người dùng cũng có thể tận dụng các tiện ích của chương trình để tuyển dụng tình nguyện viên, cung cấp cho họ các cơ sở tuyển sinh over-the-Internet qua Scheduler. Người dùng có thể gửi ghi chú cho người khác cũng như cho các nhóm cụ thể và, tất nhiên, các dịch vụ có thể được sắp xếp trên các phiên bản Pro Web.The của phần mềm là thực sự giống như Plus phiên bản. Nó có thể tích hợp với lịch của người dùng cho nhập khẩu nhắc nhở và lịch trình, và cũng được trang bị với một chức năng gửi email để nhắn tin nhanh chóng giữa người sử dụng. Phiên bản Plus cho phép tối đa là 15GB trong lưu trữ đám mây cho người dùng và cũng có quy định cho các lĩnh vực tùy chỉnh và thư mục vụ. Nó cũng cho phép nhiều người dùng truy cập vào các chương trình cùng một lúc.

What is Ministry Scheduler Pro?

The Ministry Scheduler Pro application from Rotunda Software is a program that caters to a very particular niche: it is intended to help users better schedule liturgical ministry events. The program can help users appoint ministers and volunteers specify their dates of availability through the Web; it also provides tools that help keep track of teams or families who are members of the denomination for the purpose of keeping these groups together. Besides volunteer scheduling, users can also leverage the program’s utilities for volunteer recruitment, offering them over-the-Internet enrollment facilities through the Scheduler. Users can send notes to others as well as to specific groups and, of course, services can be scheduled over the Web.The Pro version of the software is actually the same as the Plus version. It can integrate with the user’s calendar for reminder import and scheduling, and is also equipped with an emailing function for quick messaging between users. The Plus edition allows a maximum of 15GB in cloud storage for the user and also has provisions for custom fields and ministry folders. It also allows several users to access the program at once.

Các loại file được mở bởi Ministry Scheduler Pro

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Ministry Scheduler Pro có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ESETLPRTMSCHMSDBMSPFRSTSSEXP

Download Ministry Scheduler Pro

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *