MiraMon

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MiraMon - NA

Phần mềm MiraMon

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MiraMon là phần mềm gì?

MiraMon là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MiraMon là Version NA (cập nhật NA)

Miramón là phần mềm cho phép người dùng xem và chỉnh sửa raster và lập bản đồ vector hình ảnh. Phân loại như một chương trình Hệ thống thông tin địa lý (GIS), như công cụ cũng như viễn thám, Miramón thường cho phép người dùng xem và chỉnh sửa địa hình kỹ thuật số mô hình, bản đồ địa hình, orthophotos hoặc orthoimages, và WMS (Web Map Service) layers.The phần mềm ban đầu phát triển vào năm 1988, nhưng việc thực hiện trên Windows đã không diễn ra cho tới năm 1994. phần mềm này thường được sử dụng cho nghiên cứu và giáo dục. Miramón thực sự là một bộ sản phẩm, tất cả cho nền tảng GIS. chương trình phần mềm được cung cấp bởi các nhà phát triển bao gồm Miramón Professional, Miramón Mobile, Miramón Bản đồ Reader, và Miramón Map Browser. Miramón Professional là ứng dụng máy tính để bàn được sử dụng để hiển thị hình ảnh của bản đồ, trong đó bao gồm 3D hình ảnh các quan điểm trên bản đồ. Phần mềm này sử dụng raster và vector riêng định dạng của nó, cung cấp công cụ cho geodatabases truy cập, và cho phép người dùng tạo các truy vấn dựa trên vị trí và thuộc tính. công cụ phân tích, quản lý siêu dữ liệu, GPS chó tha mồi dữ liệu, và viễn thám là tương tự như vậy tính năng của phiên bản Miramón Professional của phần mềm.

What is MiraMon?

MiraMon is software that allows the user to view and edit raster and vector mapping images. Categorized as a Geographic Information System (GIS) program, as well as Remote Sensing tool, MiraMon generally enables users to view and edit digital terrain models, topography maps, orthophotos or orthoimages, and WMS (Web Map Service) layers.The software was initially developed in 1988, but its implementation on Windows did not take place until 1994. The software is generally utilized for research and education. MiraMon is actually a suite of products, all for the GIS platform. Software programs provided by the developers include MiraMon Professional, MiraMon Mobile, MiraMon Map Reader, and MiraMon Map Browser. MiraMon Professional is the desktop application that is utilized for displaying visuals of the maps, which includes 3D visuals of map perspectives. The software utilizes its own raster and vector formats, provides tools for accessing geodatabases, and allows the user to create queries based on location and attributes. Analysis tools, metadata manager, GPS data retrievers, and remote sensing are likewise features of the MiraMon Professional edition of the software.

Các loại file được mở bởi MiraMon

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MiraMon có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ARCDBFDGNDSNDXFECWGMLGPXIMGJ2CJP2JPCMMMMMZNODPNTPOLSDSSHPSIDVEC

Download MiraMon

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *