MixMeister

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MixMeister - NA

Phần mềm MixMeister

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MixMeister là phần mềm gì?

MixMeister là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MixMeister là Version NA (cập nhật NA)

MixMeister (từ MixMeister LLC) là một dòng sản phẩm của các ứng dụng trộn âm thanh và video để sử dụng trong các bài thuyết trình AV. Các dòng sản phẩm bao gồm 4 ứng dụng chính, từ phần mềm MixMeister Fusion + Video top-of-the-line cho entry-level MixMeister Express. Express là cho phi DJ người vẫn cần trộn âm thanh và các công cụ beat định. Studio mang đến cho người dùng vào thế giới chuyên nghiệp và hobbyist beat-trộn trong khi vẫn cung cấp các tính năng hữu ích như trộn tự động. Sẽ tiếp tục lên các bậc thang sẽ là Fusion, mà là một mixer chuyên nghiệp với khả năng quản lý live show; phiên bản Fusion + Video là một phiên bản của nó bao gồm các mô-đun hình nhịp kết hợp của nhà phát triển để gói để kiểm soát presentational đầy đủ và phong cách. Sâu thẳm, các dòng sản phẩm MixMeister của chương trình là về trộn âm thanh, rất nhiều các tính năng của các phiên bản khác nhau tập trung vào đó (mặc dù chỉnh âm thanh khác như hiệu ứng bổ sung là một phần của gói quá). Quy trình làm việc được hỗ trợ bởi một giao diện timeline trộn sử dụng và người dùng có thể xuất khẩu công việc của họ trong nhiều cách khác nhau, bao gồm cả bằng cách đốt các file của họ vào đĩa CD. Các nhà phát triển cũng đã phát hành một trung tâm hoạt động phần cứng cho người dùng MixMeister gọi Control MixMeister.

What is MixMeister?

MixMeister (from MixMeister LLC) is a lineup of audio and video mixing applications for use in AV presentations. The lineup comprises 4 main applications, from the top-of-the-line MixMeister Fusion+Video software to the entry-level MixMeister Express. Express is for the non-DJs who still need audio mixing and beat-making tools. Studio brings the user into the world of professional and hobbyist beat-mixing while still offering helpful features such as automated mixing. Going further up the ladder would be Fusion, which is a professional mixer with live show management capabilities; the Fusion+Video edition is a version of it that includes the developer’s beat-matched video module to the package for full presentational control and style. At its heart, the MixMeister lineup of programs is about audio mixing, so many of the different editions’ features focus on that (although other audio tweaks such as effect addition are part of the package too). Workflow is facilitated by a user-friendly timeline mixer interface and users can export their work in a variety of ways, including by burning their files onto CDs. The developer has also released a hardware operation center for MixMeister users called the MixMeister Control.

Các loại file được mở bởi MixMeister

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MixMeister có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MMP

Download MixMeister

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *