MixMeister Studio

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MixMeister Studio - NA

Phần mềm MixMeister Studio

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MixMeister Studio là phần mềm gì?

MixMeister Studio là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MixMeister Studio là Version NA (cập nhật NA)

MixMeister là một chương trình pha trộn âm thanh có sẵn trong ít nhất 4 phiên bản chính. Express cung cấp cho một trải nghiệm entry-level của phần mềm trong khi vẫn cung cấp cú đấm trong tất cả các khu vực trọng điểm, như nhịp khớp, chuyển pro cấp và chỉnh sửa không phá hủy. Studio mở rộng danh sách tính năng, là phiên bản đầu tiên cho các chuyên gia, và được cho là tốt nhất được biết đến của tất cả chúng. Fusion là phiên bản pro thứ hai, với quy định để chỉnh sửa vòng lặp cũng như làm việc trực tiếp. Và cuối cùng, Fusion + video cung cấp tất cả các tính năng với các công cụ bổ sung được mong đợi khi thêm các điều khiển video sang các thiết lập âm thanh cho việc sống. Tất cả những điều trên có hỗ trợ cho Windows XP thông qua 7 và, với ngoại lệ của Fusion + Video, trên Mac OS X 10,5-10,9. Tất cả trong số họ tận dụng các công nghệ trộn MixMeister, tất nhiên, cho phép người dùng để tự động hóa một phần của nhịp trộn trong khi lúc nào cũng có khả năng để thực hiện sửa đổi kết quả. MixMeister Studio được quảng cáo là một chương trình dành cho các DJ chuyên nghiệp, remixers, hoặc nhà sản xuất âm nhạc, và nó có thể hỗ trợ nhiều như 8 ca khúc riêng biệt khi trộn. Nó có một tính năng khóa phím, hỗ trợ MIDI và VST, và đã được đóng gói với một số VSTS ra khỏi hộp.

What is MixMeister Studio?

MixMeister is an audio mixing program available in at least 4 main versions. Express gives an entry-level experience of the software while still delivering punch in all the key places, like beat-matching, pro-level transitions and non-destructive editing. Studio expands the feature list, being the first version for professionals, and is arguably the best known of them all. Fusion is the second pro version, with provisions for loop editing as well as live work. And finally, Fusion+Video supplies all the features with the added tools that are expected when adding video controls to the audio setup for live jobs. All of the above has native support for Windows XP through 7 and, with the exception of Fusion+Video, on Mac OS X 10.5 to 10.9. All of them make use of the MixMeister mixing technology, of course, which allows users to automate part of the beat mixing while always having the ability to perform modifications to the result. MixMeister Studio is billed as a program for professional DJs, remixers, or music producers, and it can support as many as 8 distinct tracks when mixing. It has a keylock feature, supports MIDI and VST, and is already bundled with several VSTs out of the box.

Các loại file được mở bởi MixMeister Studio

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MixMeister Studio có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MMP

Download MixMeister Studio

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *