MKEditor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MKEditor - NA

Phần mềm MKEditor

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MKEditor là phần mềm gì?

MKEditor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MKEditor là Version NA (cập nhật NA)

MKEditor is a multi-page editor tài liệu văn bản được cung cấp bởi Kouichrou Urano. Phần mềm chạy trên Windows 95, Windows 98, ME, NT, 2000, XP và Windows Vista. Phần mềm này cung cấp cho người dùng với một cửa sổ chỉnh sửa theo thẻ, cho phép chỉnh sửa nhiều tài liệu trên cùng một cửa sổ. Các biên tập viên có khả năng tự động cấu hình các thiết lập của nó để thích ứng với loại tập tin đang được chỉnh sửa. Phần mềm này cũng không có hạn chế về kích thước tập tin. Người dùng có thể tải nhiều tập tin như họ muốn, bất cứ điều gì kích thước tập tin, càng lâu càng bộ nhớ hệ thống là khả năng hỗ trợ nhiều trang nạp cùng một lúc. Người dùng có thể làm nổi bật các từ khóa, các liên kết URL, email và các văn bản khác để chỉnh sửa các mục đích. Để thêm file vào không gian làm việc chỉnh sửa, người dùng có thể nhấp vào biểu tượng thư mục Open để mở các tập tin và thêm những bằng tay vào không gian làm việc; hoặc người dùng cũng có thể kéo và thả các tập tin. Ngoài những tính năng nổi bật, word-gói và line-gói được tương tự như vậy được kích hoạt. Cuối cùng, người dùng có thể cấu hình các phím nóng để giúp họ nhiệm vụ assign để tổ hợp phím cụ thể.

What is MKEditor?

MKEditor is a multi-page text document editor provided by Kouichrou Urano. The software runs on Windows 95, Windows 98, ME, NT, 2000, XP and Windows Vista. The software provides the user with a tabbed editing window, allowing for editing of multiple documents on the same window. The editor has the capability to automatically configure its settings to accommodate the type of file being edited. The software also does not have restrictions on file size. The user can load as many files as they want, of whatever file size, for as long as the system memory is able to support multiple pages loaded at the same time. Users can highlight keywords, URL links, emails and other texts for editing purposes. To add files onto the editing workspace, users may click on the Open folder icon to open the files and add these manually onto the workspace; or users may also drag and drop the files. Apart from the highlighting features, word-wrapping and line-wrapping are likewise enabled. Lastly, users can configure hotkeys to enable them to assign tasks to specific key combinations.

Các loại file được mở bởi MKEditor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MKEditor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 021STALLARRBUNBVCLSDATDATYDELERRFILGENHONIIDNIMAKEYKIKSKYOLSTMESNEWNONOTNOUOKORGOSURSTSINSTYSUITIKTJSTMPYOS

Download MKEditor

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *